nieuws

Havendammen moeten breder

bouwbreed

Het verleggen en verbreden van havendammen is nodig om de dijk in het Noord-Hollandse Den Oever te herstellen. Dat maakt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bekend.

Het hoogheemraadschap baseert zich daarbij op een kosten-batenanalyse en een financiële haalbaarheidsstudie voor de hoogwaterkering. Een andere mogelijkheid om de dijk te herstellen, is de zogeheten variant 3B. Deze gaat uit van de verhoging van een aantal dammen tot primaire waterkering waarbij ook een doorvaarbare keersluis wordt aangelegd. Deze variant is volgens het hoogheemraadschap echter te duur. Terwijl voor het verleggen en verbreden van de havendammen tussen 25 en 40 miljoen euro moet worden uitgetrokken, kost het verleggen van de waterkering zoals voorgesteld in variant 3B, tussen 160 en 265 miljoen euro.
Niettemin heeft deze mogelijkheid de voorkeur van veel inwoners van het dorp. Zij willen het buitendijks gelegen haventerrein beschermen tegen wateroverlast. Daarom is 3B nog niet definitief afgewezen, maar wordt deze variant nog onder de loep genomen door deskundigen. In 2006 werd al duidelijk dat de havendijk in Den oever niet voldoet aan de eisen die de Waterwet stelt omdat de waterkering niet hoog genoeg is.

Reageer op dit artikel