nieuws

Grindbedrijf en provincie beginnen met schone lei

bouwbreed Premium

Grindmaatschappij Nijhoff uit Almelo is gered van de ondergang. De Raad van State oordeelde dat de provincie Overijssel ten onrechte onder bestuursdwang de milieuvergunning van het bedrijf wilde intrekken.

De provincie en Nijhoff zitten nu op dezelfde golflengte om twaalf vermeende overtredingen te verhelpen. Volgens directeur Esther Nijhoff was er vooral sprake van onduidelijke communicatie tussen provincie en het bedrijf, waardoor er misverstanden rezen. De rechter oordeelde dat de helft van de geconstateerde feiten niet ten grondslag lag aan het besluit om de milieuvergunning in te trekken. De andere vermeende overtredingen zijn grotendeels opgelost, zodat beide partijen met een schone lei kunnen beginnen.
De meest in het oog springende verdachtmaking betrof het vermengen van gevaarlijke afvalstoffen met partijen zand voor de ondergrond van een wegenbouwproject op de N36 bij Ommen. Volgens de provincie zou Nijhoff zelfs 3 miljoen aan die praktijken hebben verdiend.
Sinds enige tijd zijn beide partijen echter elkaar genaderd en hebben een gezamenlijk plan van aanpak ontwikkeld om problemen op te lossen. Zo beoordeelt de provincie bijvoorbeeld het slib dat vrijkomt bij de verwerking van het grind niet meer als gevaarlijke afvalstof.
De provincie zal binnenkort definitief besluiten de intrekking van de milieuvergunning terug te trekken.

Reageer op dit artikel