nieuws

Gerenoveerde vangrail veilig

bouwbreed Premium

Vangrails renoveren en opnieuw gebruiken spaart energie en materiaal en kan extra banen opleveren

Met gerenoveerde vangrails spaart de aannemer zo’n 40 procent op de aanschafkosten. De veiligheid is gelijk aan die van nieuwe vangrails.
Onder meer deze bevindingen leverde de praktijkproef ‘hergebruik geleiderail’ op. Deze proef kwam voort uit het programma Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) van NL Energie en Klimaat. Het ministerie van VROM gaf de aanzet tot het onderzoek met een vraag aan de sector zink hoe de kringloop van dit materiaal kan worden gesloten. Verzinkerij Van Aert uit Nederweert en plaatsgenoot Arrosso (Algemene Renovatie Recycling Ontzinken Schoon Schroot Organisatie) brachten de kennis en kunde in. Beide ondernemingen zijn zusters van elkaar.
Vangrails worden al sinds 2005 gerenoveerd door de bestaande zinklaag te vervangen door een nieuwe, zegt Hub Huynen die namens Arrosso de proef begeleidde. “Ruim de helft van de aannemers die vangrails verwerken zijn enthousiast over het resultaat; de andere helft blijft sceptisch”. Huynen noemt dat jammer ; de kwaliteit van gerenoveerde vangrails is in zijn ogen immers in elk geval gelijk aan die van een nieuw product.

Hekken

De scepsis ten spijt zegt Huynen dat hij steeds meer vangrails krijgt aangeboden voor renovatie. “Drie jaar geleden lag het rond de 1000 ton tegen ruim 2500 ton in het afgelopen jaar.” Wat hem betreft biedt renovatie ook een uitkomst voor andere verzinkte stalen producten als hekken en constructiebalken. Op termijn moet alle vangrails via een al dan niet gewaarborgd proces worden verwerkt.
De beperkte schaal waarop vangrails tot nog toe worden gerenoveerd laat zich volgens Huynen niet zomaar vergroten. Een praktijkproef moest de te verwachten problemen aan het licht brengen. Voor deze proef werd ruim 4 kilometer vangrail tussen Deil en Culemborg onder handen genomen. In de proef werden alle handelingen tussen demontage en de afzet van afval en restmateriaal beschreven en beoordeeld.

Zinklaag

“Alleen een vangrail zonder beschadigingen kan opnieuw worden gebruikt”, zegt Huynen. Als de vangrail teveel gebogen of gebutst is, biedt die niet meer de veiligheid die de norm voorschrijft. Een beschadigde vangrail wordt schroot. Dat wordt ontzinkt waardoor jaarlijks ruim 542 ton zink vrijkomt. “Omdat het schroot is ontzinkt mag het de hoogovens van Corus in”, vertelt Huynen.
Door de zinklaag van de vangrail te halen verdwijnt uiteindelijk ruim 2 procent zink uit de keten, becijferen de rapporteurs van de proef. Zonder hergebruik gaat volgens de rapporteurs ruim 40 procent van het vangrailzink verloren. Daarnaast wordt voor elke ton hergebruikt staal een ton nieuw staal uitgespaard. Per ton betekent dat een besparing van ruim 30 gigajoule energie. Naar het zich laat aanzien kan in elk geval 42 procent van alle te vervangen vangrail opnieuw worden gebruikt. Het maximum ligt in de rapportberekeningen rond 70 procent.

Reageer op dit artikel