nieuws

Gemeenten sturen te weinig op woningmarkt

bouwbreed Premium

Gemeenten oefenen te weinig invloed uit op hun woningmarkt. Dit blijkt uit gesprekken met dertig gemeenten over woonvisies door economisch adviesbureau Stec Groep.

Vage ambities die niet worden omgezet in concreet beleid, zo worden de gemeentelijke woonvisies door de gemeenten zelf gekarakteriseerd. Teveel aandacht voor nieuwbouw en te weinig voor de bestaande woningvoorraad, zijn enkele conclusies.
Een woonvisie is nu een opsomming van alle ambities die politieke partijen en stakeholders als corporaties, zorginstellingen en projectontwikkelaars hebben, zonder daadwerkelijk te kiezen, vindt Stec.
Tijdens de bijeenkomsten adviseerden gemeenten elkaar om marktpartijen meer te prikkelen te investeren in gemeenten. Daarbij gaat het juist niet om subsidies, maar om maatregelen die het investeringsklimaat bevorderen.
Dat hoeft de gemeente niet direct geld te kosten, zoals het tegengaan van concurrentie tussen nieuwbouwlocaties of het afzien van dure eisen als ondergronds parkeren. Verder willen gemeenten meer invloed op de vastgoedstrategie van corporaties om zo de ambities uit de woonvisie te realiseren. Nu zijn de meeste prestatieafspraken die gemeenten elke vier jaar maken met corporaties vaag en vrijblijvend.
Dat nieuwbouw nu veel aandacht krijgt in de woonvisies, vinden gemeenten logisch. Daar valt in het grondbedrijf aan te verdienen. Toch menen ze dat de aandacht meer naar de bestaande voorraad moet. Nieuwbouw voegt slechts weinig toe aan de voorraad. Problemen op de lokale woningmarkt kunnen dus niet anders dan in de bestaande voorraad worden opgelost.
Stec Groep zelf denkt dat de grotere aandacht voor de bestaande voorraad mede wordt ingegeven doordat veel nieuwbouwprojecten nu niet of slechts moeizaam van de grond komen.
Door de demografische ontwikkeling is daarnaast uitbreiding van de voorraad ook steeds minder nodig. Sommige regio’s zitten nu al met een op korte termijn dreigend overschot aan woningen. In andere delen van het land komen lagere nieuwbouwprogramma’s ook al in zicht.

Reageer op dit artikel