nieuws

Gemeente mag regels mantelzorg invullen

bouwbreed

Gemeenten mogen uitbouw voor mantelzorg toestaan, het bijplaatsen van een aparte mantelzorgwoning is echter minder eenvoudig.

Dat antwoordt minister Huizinga (VROM) op kamervragen. Een mantelzorgwoning is een huisje in de tuin waar een ziek familielid onder handbereik kan wonen. Onduidelijkheid bestaat nog steeds bij veel mantelzorgers, patiënten en gemeenten over waar en wanneer deze woningen gebouwd mogen worden. Gemeenten komen er nu niet goed uit. Vaak is met een dergelijke woonconstructie geen rekening gehouden in een bestemmingsplan.
De minister wijst op de ruime vrijheid die gemeenten hebben om mantelzorgwoningen toe te staan. Nu is bijplaatsen van een woning niet toegestaan. Gemeenten hebben dan het projectbesluit om af te wijken van het bestemmingsplan.
Als de Wabo straks van kracht is blijven de vragen, realiseert de minister zich. Ze wijst op een plan van de Tweede Kamer om het voor gemeenten makkelijker te maken om af te wijken van het bestemmingsplan. Ook tijdelijke afwijkingen op het bestemmingsplan worden eenvoudiger. Maar dat moet nog wel even worden afgestemd met het Bouwbesluit, de wet geluidhinder en de wet milieueffectrapportage, dus zo ver is het nog niet.

Reageer op dit artikel