nieuws

‘Geen paniek om pensioen, wel waakzaamheid’

bouwbreed Premium

‘Geen paniek om pensioen, wel waakzaamheid’

De pensioenen in de bouw staan onder druk. Maar volgens werkgeversvoorzitter van het bestuur van Bpf Bouw Henk de Pagter hoeft het pensioenfonds voorlopig geen pensioenuitkeringen te korten. “Maar dat wil niet zeggen dat het pensioen voor 100 procent gegarandeerd is.”

De dekkingsgraad van Bpf Bouw zakte eind augustus naar 97,1 procent, ver
onder de ondergrens van 105 procent om de pensioenen in de toekomst te kunnen
garanderen. Vorige week vrijdag probeerde Bpf Bouw samen met vier andere grote
pensioenfondsen de onrust bij deelnemers van het pensioenfonds weg te nemen door
een advertentie te plaatsen in de landelijke dagbladen. Oud-bouwdirecteur Henk
de Pagter (61) is sinds begin vorig jaar werkgeversvoorzitter van het bestuur
van het pensioenfonds van de bouw, toen de kredietcrisis losbrak.

U treft het niet.
Lacht. “Of wel. We stonden toen op een lage dekkingsgraad, en die is niet
slechter geworden.”

Uw bestuur zal het wel druk hebben.
“We komen inderdaad vaker bij elkaar. Met de beleggingscommissie kijken
we hoe het op de aandelenmarkt gaat bijvoorbeeld. En hoe de rente ervoor staat.
Die is op dit moment erg laag, waardoor de dekkingsgraad laag is. Dat heeft
invloed op de toeslag, de jaarlijkse indexering van het pensioen.”
(Pensioenfondsen verhogen in normale tijden de pensioentegoeden met de
gemiddelde loonstijging, zodat de waarde van het pensioen behouden blijft –
red.)

Hoe staat het met die indexering?
“Als de dekkingsgraad zo laag blijft zit indexeren er niet in. Alleen als de
beurzen sterk opleven, zou het nog kunnen. Over de indexering beslissen we
trouwens in december. Twee jaar geleden konden we niet indexeren, en vorig jaar
weer wel voor een deel. Als pensioenfonds hebben we niet alleen met de lage
rente te maken, ook de gestegen levensverwachting speelt een rol.”

Daardoor moet het pensioenfonds langer uitkeren.
“Ja. Het is heel mooi dat iedereen steeds ouder wordt met elkaar, maar het
betekent wel dat de dekkingsgraad nog eens 3 à 3,5 procent verder inzakt, boven
op de 4 procent waarmee we eind vorig jaar al rekening hielden. Dat is niet
alleen bij ons zo, daar hebben alle fondsen mee te maken. Daar valt niet tegenop
te werken. Een van de alternatieven die de Stichting van de Arbeid heeft
geopperd om het pensioenprobleem aan te pakken is de pensioenleeftijd in 2020
naar 66 jaar brengen en in 2025 naar 67. De nieuwe regering – het is te hopen
dat die er een keer komt – zal daar een beslissing over moeten nemen.
Pensioenfondsen krijgen dan meer lucht. Mensen gaan een jaar langer premie
betalen en krijgen een jaar korter pensioen.”

Is het ophogen van de pensioenleeftijd voldoende voor Bpf Bouw?
“Ik denk het wel. Maar we moeten geen Japanse toestanden krijgen met
nog lagere rente dan hier en deflatie. Dat is rampzalig. Bpf Bouw doet het best
wel goed. We zijn nog nooit zo rijk geweest, we hebben een vermogen van 29
miljard euro. Dat is het probleem niet. Dat zit in de verplichtingen de komende
tientallen jaren.”

Brengt de krimp van de bouwsector het pensioenfonds niet uit balans?
De bouw krijgt door de crisis steeds minder actieve, betalende deelnemers.
Terwijl door de vergrijzing een steeds grotere groep een pensioenuitkering zal
trekken.
“Dat de sector krimpt heeft voornamelijk invloed op aanvullende
pensioenregelingen. De uitkeringen moeten nu door een kleinere groep bij elkaar
worden gespaard. Voor het grote pensioen heeft het minder gevolgen. Wel is het
zo dat de premie nog wat omhoog zal gaan. Maar de premie heeft veel minder
invloed dan de lage rente. Natuurlijk zit aan de premiestijging wel een grens.
Nu werken we een dag in de week voor ons pensioen. Iedereen is ervan overtuigd
dat dat de grens is.”

Maar nu dreigt dus dat we nog meer zullen werken voor dat
pensioen

“Dat is waar. Nu is de totale pensioenpremie 20,9 procent en we zullen naar zo’n
23 procent toe gaan.”

Wordt dat wel geaccepteerd door werknemers?
“Het is natuurlijk zo dat twee derde van de premie wordt betaald door
werkgevers, een derde door werknemers. Maar je zit wel aan de natuurlijke grens.
Ook werkgevers willen overigens niet meer betalen.”

Waarom de advertentie vorige week?
“We willen dat deelnemers niet ongerust worden, maar wel bewust. Bewust dat
pensioenen niet helemaal vast zijn, maar beïnvloedt worden door omstandigheden
waar we zelf geen invloed op hebben. In de toekomst zullen de pensioenen mee
gaan ademen met de omstandigheden. Als de rente en de beurs laag zijn, bewegen
de pensioenen mee. We hebben overigens wel het beste pensioensysteem ter wereld,
hè. Maar dat wil niet zeggen dat het pensioen voor 100 procent gegarandeerd is.”

De deelnemers moeten nog even doorbijten?
“Ja, het is nog even doorbijten. Maar het ziet er niet naar uit dat we moeten
korten. Maar ik denk wel dat er dit jaar geen toeslag in zit. Maar, nogmaals,
daarover beslissen we in december. Er is in ieder geval geen reden tot paniek,
wel reden voor verhoogde waakzaamheid.”

Reageer op dit artikel