nieuws

‘Fiscaliseer externe effecten bouw’

bouwbreed

De invoering van een flexibele belasting op grondstoffen, materialen en gebouwen kan leiden tot hogere toegevoegde waarde in de bouw.

Dat is de boodschap van de Delftse hoogleraren Dirk Sijmons en Andy van den Dobbelsteen aan de politiek. Door positieve en negatieve effecten voor derden mee te wegen, zullen de gemaakte keuzes economisch optimaler zijn, verwachten ze. Het is hen te doen om een palet aan externe effecten, ook aan te duiden als maatschappelijke kosten en baten. Vooral die op de lange termijn tellen in hun ogen onvoldoende mee.
Ze denken aan een heffing die is gekoppeld aan de btw en wel zodanig dat de overheid niet op zwart zaad raakt door het succes ervan. Voor de uitwerking van doelmatige voorstellen zijn deskundigen van verschillende disciplines nodig, menen ze. “Het zou geweldig zijn als we een gezelschap kunnen vormen met economen en fiscalisten om hierin verdere stappen te zetten.”
Per saldo zal het economisch resultaat volgens hen positief zijn. Kosten en baten komen beter in de prijs tot uitdrukking, wat leidt tot meer optimale keuzes. Duurzaam bouwen krijgt vaart, zowel qua materiaalkeuze als verminderd verbruik van fossiele brandstoffen.
> pagina 6: ‘Het is een nieuwe manier van belasting heffen’

Reageer op dit artikel