nieuws

Enschede accepteert bouwverbod toren

bouwbreed

De gemeente Enschede legt zich neer bij de uitspraak van de rechtbank in Almelo die de bouw van een 120 meter hoge toren in Enschede verbiedt. Het hoger beroep is ingetrokken. Daarmee heeft het ministerie van Defensie zich met succes geweerd tegen de afgegeven bouwvergunning, omdat de toren radarsignalen zou belemmeren.


In 2009 had de projectontwikkelaar van de toren, Dutch Hotel Invest, zijn handen al van het project afgetrokken.
Geplande hoogbouwprojecten in Enschede, Tilburg, Nijmegen en rondom Utrecht stuiten op weerstand van Defensie. De Belle van Zuylen-toren bij Leidsche Rijn met een geplande hoogte van 262 meter hoogte zou bijvoorbeeld het zicht van de radar van Soesterberg verstoren.
Ook veel windturbineprojecten ondervinden hinder van de regels van Defensie. In gebieden waar radars van Defensie opgesteld staan, mag nieuwbouw een maximumhoogte van 45 meter hebben, om niet meer dan 10 procent verstoring te veroorzaken. Defensie is bezig de radartechniek te verfijnen waardoor hoogbouwprojecten weer meer kans krijgen, maar zover is het nog niet.
De gemeente Enschede is in druk overleg met Defensie om het probleem op te lossen. De gemeente wil een bouwvergunning afgeven voor twee forse windmolens waartegen Defensie vermoedelijk bezwaar zal maken.
Locaties langs de A35 en op bedrijventerreinen de Marssteden en Usseleres en de binnenhaven zijn in beeld.
Het Rijk komt nog dit jaar met een nieuwe beoordelingsmethode en norm voor radarverstoring ten aanzien van hoogbouw.

Reageer op dit artikel