nieuws

Elektrische scooters doen hun intrede bij Croon Elektrotechniek

bouwbreed

Elektrische scooters doen hun intrede bij Croon Elektrotechniek

Croon heeft, in het kader van de reductie van CO2-uitstoot, een eigen initiatief ontwikkeld. Voor service- en onderhoudswerkzaamheden worden elektrisch aangedreven scooters ingezet.

In het bijzijn van de Croondirectie en de toekomstige gebruikers, worden de
scooters vanmiddag officieel in gebruik genomen. Door de inzet van deze scooters
reduceert men het aantal gereden kilometers met diesel auto’s en vermindert men
de hoeveelheid filekilometers in stedelijke gebieden. Het initiatief wordt van
harte ondersteund door het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Op verschillende
vestigingen van Croon wordt ook al met elektrische auto’s gereden.

Duurzaam ondernemen
Duurzaamheid staat bij Croon hoog in het vaandel staan. Dat zie je niet alleen
in de toepassingen die ze in gebouwen en objecten installeren maar
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de fundamenten van de
bedrijfsvoering. Dit wordt gewaarborgd door het TBI-concern, waartoe Croon
behoort. Bij TBI is maatschappelijk verantwoord ondernemen verweven met de
dagelijkse gang van zaken in het concern en niet een doel op zich. Zo besteedt
ze haar geld aan de restauratie van cultureel erfgoed, ondersteuning van
technische opleidingen en een studiefonds voor de kinderen van TBI werknemers.
Ruim 3.500 kinderen maken gebruik van dit fonds. De winst van de TBI
ondernemingen wordt op deze manier teruggeven aan de maatschappij.

Reageer op dit artikel