nieuws

‘Een soort nu.nl voor duurzaam bouwen’

bouwbreed

‘Een soort nu.nl voor duurzaam bouwen’

Voor de Dubo Award 2010 hebben zich vijftien gegadigden gemeld. Eén daarvan is de uitgever van het multimediaplatform Duurzaam Gebouwd. Hoofdredacteur Gerard Vos verklaart het succes van het platform.

“We zijn op het goede moment begonnen. In 2006 kwam Al Gore met zijn
boodschap ‘an inconvenient truth’. Coen van Oostrom van OVG werd in 2007
Vastgoedman van het Jaar en besteedde de prijs aan de oprichting van een
website. Dat was meteen een groot succes, onder meer door de deelname van een
panel met topexperts. Omdat uitgeven geen corebusiness is van OVG heeft de
projectontwikkelaar de website in 2009 verkocht aan CEO Media.”

Waaruit bestaat het platform Duurzaam Gebouwd?
“We hebben een tijdschrift dat zesmaal per jaar verschijnt en een LinkedIn groep
met zo’n 1600 deelnemers. We versturen elektronische nieuwsbrieven en
organiseren zes congressen en seminars per jaar. Binnenkort houden we een
studiereis voor zo’n 40 deelnemers naar Engeland. We bezoeken onder meer het BRE
Innovation Park met concrete voorbeelden van duurzaam bouwen.”

Wat is het doel van Duurzaam Gebouwd?
“We zijn een soort nu.nl voor het duurzaam bouwen. Dagelijks brengen we
minimaal drie nieuwsberichten. We proberen de ‘circle of blame’ te doorbreken,
waarbij iedereen de ander aanwijst als schuldige. Dat is nodig want er komt een
enorme crisis aan. We krijgen te maken met een tekort aan fossiele brandstoffen
en materialen. Fosfor, koper en titanium bijvoorbeeld zijn bijna op. Daarnaast
hebben we te maken met de economische crisis en het veranderende klimaat.”

Wat verstaat u onder duurzaam bouwen?
“Duurzaam bouwen gaat over wat we aan onze kinderen willen nalaten. Het zoeken
van alternatieve materialen, zuinig omspringen met de aarde, beperken van
afvalstromen. We zijn een zakelijk platform met een integrale blik en een
zelfreinigend vermogen. Als iemand ‘duurzaam!’ roept maar het niet kan
waarmaken, reageren onze lezers meteen. Er bestaat veel verwarring over cradle
to cradle. Dat is een filosofie, een proces, een andere benadering dan met ‘life
cycle analyses’.”

Gaat de Dubo Award 2010 naar Duurzaam Gebouwd?
“Het zou al leuk zijn als we genomineerd worden. We zijn een jonge en
enthousiaste groep. Ons initiatief wordt gewaardeerd. We zien andere
initiatieven niet als concurrentie. Het mooie van duurzaam bouwen is de
samenwerking.”

Reageer op dit artikel