nieuws

Duurzaamheidsgedonder (2)

bouwbreed

En weer is de bouw een ruzietje rijker

Uiteraard over duurzaamheid. Ging mijn vorige stukje over de fittietussen kozijnen van hout en kunststof, de afgelopen twee weken stonden de straatklinkers in de ring. Is baksteen groener dan beton, of toch andersom? De belangen zijn groot en dus ontspon zich in deze krant een aardige welles-nietesdiscussie.
‘Baksteen wint in duurzaamheid van betonsteen’ kopte dit dagblad. De aanleiding was een persbericht van de baksteenbranche over de resultaten van een onderzoek van Tauw voor de gemeente Amsterdam. Natuurlijk klom ‘beton’ meteen in de pen (strekking: klopt niet), gevolgd door ‘baksteen’ (klopt wel). Tauw en Amsterdam namen vervolgens afstand van hetCobouw-stuk.
En wat doe je dan als columnist? Dan maak je een rondje langs de velden én je leest het hele rapport – met de nadruk op het woordje ‘hele’. Achter die Cobouw-kop gaat namelijk een zee aan onderzoekskeuzes en
-aannames schuil. Die zijn er altijd en díé bepalen de uitkomst. Veralgemeniseren kan per definitie niet. Maar het gebeurt wel. Zo werkt de wereld.
Echt interessant is niet wat ‘goed’ of ‘fout’ is, maar de vraag aan welke knoppen je het best kunt draaien. Dáárover moet de discussie gaan. Wat heeft de meeste invloed op duurzaamheid? De huidige hang naar simplificering is een fase waar we doorheen moeten. Ooit zal er consensus zijn. Ooit zal algemeen aanvaard zijn dat soms het ene materiaal duurzamer is, en dan weer het andere, al naar gelang de omstandigheden.
Duurzaamheidsonderzoek staat of valt niet alleen met de uitgangspunten, maar ook met de presentatie van de resultaten. Het is zoals dat grapje uit de Koude Oorlog, waarin Amerika een sportduel van de Sovjet-Unie wint. De volgende dag melden de Sovjet-media trots: ‘Sovjet-Unie glorieus tweede, Amerika een-na-laatste.
‘De’ waarheid bestaat niet, maar ook met de feiten kun je vaak nog alle kanten op.
Directeur De Boer Communicatie – techniek & wetenschap

Reageer op dit artikel