nieuws

Discussie in Engeland over houtskelet in bouwfase

bouwbreed

In Groot-Brittannië is een felle discussie ontstaan over het brandgevaar van grotere houtskeletconstructies tijdens de bouwfase. Aanleiding is een aantal grote branden, waarbij in één geval een halve straat belendende flats in vlammen opging.

De organisatie van houtskeletbouwers UKTFA wil in elk geval de brandweer van tevoren opgeven welke gebouwen in houtskelet worden opgetrokken.
De grootste brand woedde een paar maanden geleden in de Londense wijk Peckham. Het vuur ontstond in een flatgebouw in aanbouw. Het gebouw krijgt vier verdiepingen in houtskelet, maar de brand sloeg zo snel om zich heen dat enkele tientallen flats naast de bouwplaats en zelfs aan de overkant van de straat werden vernield. Kort geleden deed zich een soortgelijke brand voor in Hampshire.

Waarschuwing

Dat incident was voor de voorzitter van de nationale bond van brandweercommandanten CFOA John Bonney aanleiding nog eens te waarschuwen voor het gevaar van houtskelet tijdens de bouwfase. ”Als houtskeletgebouwen branden, dan brandt de feitelijke structuur. Dat leidt vaak tot een totale instorting en vormt daarmee een groot gevaar voor onze brandweerlieden.”
De UK Timber Frame Association UKTFA, die er de laatste tijd juist in slaagt houtskelet populairder te maken voor hogere gebouwen, geeft wel enigszins toe aan de kritiek. De organisatie wil met de CFOA afspraken maken over een meldingsplicht voor aannemers. Voorzitter Geoff Arnold: ”Bouwers moeten altijd de brandweer informeren, maar ze hoeven daar niet bij te zeggen welke bouwmethode wordt gebruikt. Het zou goed zijn als we dat gingen regelen.” Arnold wijst er op dat van de 34.783 woningbranden in Groot-Brittannië vorig jaar er slechts 359 plaatsvonden in een houtskelethuis.

Isolatiemateriaal

Volgens een woordvoerder van het Centrum Hout in Almere komt het probleem in Nederland niet voor. Volgens hem zit het grootste gevaar in het isolatiemateriaal, dat aanzienlijk brandbaarder is dan het hout zelf.
Houtskeletprojecten, vrijwel uitsluitend woningen, worden bijna altijd gebouwd in elementenbouw waarbij het isolatiemateriaal is afgedekt met platen. Daar komt bij dat het hout zelf het bij een brand later begeeft dan bijvoorbeeld staal en ook een voorspelbaarder brandgedrag vertoont dan een staal- of betonconstructie. Een principieel punt is bovendien dat de brandeisen in ons land zich meer richten op de preventie tijdens de gebruiksfase terwijl de Britten meer focussen op het risico van bedwelming en vergiftiging en dergelijke voor bewoners en brandweerlieden.

Reageer op dit artikel