nieuws

Computermodel voorkomt files door bouwverkeer

bouwbreed

Overlast van bouwverkeer kan worden voorkomen met een speciaal computermodel, ontwikkeld door Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). Het model voorspelt hoeveel verkeer een project genereert, zodat wegbeheerders en bouwers vóóraf maatregelen kunnen nemen.

IBA paste afgelopen twee jaar al een model toe voor de woning- en utiliteitsbouw. Sinds deze week is een model voor tunnelbouw in open ontgraving in gebruik genomen. Een aparte module voor wegen en kunstwerken is nog in ontwikkeling.
De basis voor het computermodel zijn de eigenschappen van het te bouwen project, zoals functie, omvang, bouwfase, cyclustijd en planningen, maar ook de bouwmethode en het aantal ondergrondse lagen. Het IBA-model voorspelt per bouwfase het aantal transporten, op een gemiddelde werkdag en in verkeerspiekperioden. Al die informatie wordt gekoppeld aan het lokale verkeersmodel.
De wegbeheerder en bouwer zien daardoor direct waar en wanneer het bouwverkeer voor problemen zal zorgen. De maatregelen die ze daarop kunnen nemen variëren van het zorgen voor extra wegcapaciteit, bijvoorbeeld door tijdelijk extra asfalt aan te leggen, tot het bijstellen van de planning en eventuele aanpassingen. Volgens verkeersdeskundige Robert de Roos van IBA is vooral die planning nog altijd de achilleshiel van veel bouwprojecten. Sterker nog, met een goede planning is het model in principe niet nodig. Maar uit onderzoek blijkt dat zeker de helft van de aannemers dat nog altijd onvoldoende doet. Het model is volgens De Roos ook bedoeld om bouwers en wegbeheerders wakker te schudden: denk na over wat je moet doen om het effect van een bouwproject op de omgeving te beperken.
Behalve bij projecten in Amsterdam, zoals de Zuidas en het Kenniskwartier, is het model ook al ingezet bij de planning van het centrumgebied van Zoetermeer. De modellen zijn ontwikkeld samen met afstudeerders van de Hogeschool van Amsterdam.

Reageer op dit artikel