nieuws

Bruggen hoger voor drielaags containervaart

bouwbreed

Overijssel blijft pleiten voor de verruiming van de Twentekanalen waardoor drielaags containervaart mogelijk wordt. Daarvoor is verhoging van vijftien bruggen nodig.

De verhoging van de bruggen en de verruiming van de kanalen is maatschappelijk economisch rendabel. Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Overijssel aan Provinciale Staten. Alleen al de verruiming van de kanalen is nodig om de tweelaags containervaart meer rendabel te maken.
Nu is er sprake van eenrichtingsvaart, verruiming zorgt ervoor dat de kanalen in twee richtingen bevaren kunnen worden, een verdubbeling van de capaciteit.
Dit betekent nog niet dat de werkzaamheden morgen kunnen beginnen. Daarvoor is in ieder geval capaciteitsuitbreiding van de sluis Eefde nodig, een project van Rijkswaterstaat. Nu al blijkt dat die dienst 30 miljoen tekort komt voor het project. Gekeken wordt nu naar mogelijkheden voor versobering. Het project zou volgens planning in 2016 klaar moeten zijn.
Van de vijftien bruggen moeten er veertien worden verhoogd en één totaal vervangen. Bij ale vijftien kan de aansluitende weginfrastructuur aangepast worden. Voor tien wegaansluitingen betekent dat verhoging van de weg en voor vijf wegaansluitingen volstaat aanpassing van de aanbruggen.
Over de totale kosten is nog grote onzekerheid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels