nieuws

Boekhoudregels pensioen weinig soepel

bouwbreed

De voorgestelde versoepeling van de boekhoudregels voor pensioenen gaat niet ver genoeg. Dat schrijft minister Donner in een brief aan de Internationale accountingstandaardorganisatie.

Ondanks de versoepeling van de internationale accountantsregels hoe
pensioenen in de boeken gewaardeerd moeten worden, bieden de voorstellen geen
soelaas voor bedrijven die een ondernemingspensioenfonds hebben. De regels gaan
nog te veel uit van een volledige verantwoordelijkheid van bedrijven voor de
afgesproken pensioenen, vindt Donner. “Het voorstel geeft geen bevredigende
oplossing voor het hybride pensioensysteem waarin de verplichting voor het
nakomen van pensioenverplichtingen niet geheel door de werknemer wordt gedragen,
maar door een wettelijk onafhankelijk pensioenfonds zoals in Nederland het geval
is”, aldus de minister.

In de huidige boekhoudregels moet een bedrijf met een
ondernemingspensioenfonds in de boeken toekomstige verplichtingen meenemen in de
cijfers. Zeker bij langetermijnzaken als pensioenen is dat uiterst lastig.
Bovendien zijn de verplichtingen heel sterk afhankelijk van de dekkingsgraden en
de hoogte van de rente. Zeker voor beursgenoteerde bedrijven is het vervelend om
afhankelijk van de dekkingsgraad en de rentestand van jaar op jaar andere
cijfers te moeten presenteren. Donner stelt dan ook voor de boekhoudstandaard
verder aan te passen. Daarin moet iets komen dat als bedrijven alleen maar
gehouden zijn tot betaling van een afgesproken deel van de pensioenpremie en de
deelnemers aan een ondernemingspensioenfonds daarvan op de hoogte zijn gesteld,
die bedrijven alleen maar de afgesproken premie behoeven op te nemen in de
cijfers. Bedrijven hoeven dan geen rekening meer te houden met eventuele extra
uitgaven aan het pensioenfonds.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels