nieuws

Bezuinigingen treffen bouw via achterdeur

bouwbreed Premium

Zoals al eerder was uitgelekt, wordt het komend jaar 3,2 miljard extra bezuinigd. De bezuinigingen treffen de bouw nauwelijks rechtstreeks, maar indirect kunnen de consequenties wel groot zijn.

Dit komt doordat provincies en gemeenten wel inleveren, waarbij de kans dat
die wel op hun investeringen in bouw gaan korten, groot is. Ook Brinkman ziet de
schaduwkant van de begroting. “We moeten de dag niet prijzen voor het avond is.
Het is wel zo dat de dag minder bewolkt is dan we de afgelopen weken dachten.”
Hoewel de onderhoudsachterstanden aan waterbouwwerken met de dag groter worden,
blijven extra investeringen in dijken, keringen en hoofdvaarwegen uit. Voor het
hoofdvaarwatersysteem is voor het komend jaar zelfs 35 miljoen euro minder
begroot. Voor het hoofdvaarwegennet is wel 20 miljoen extra gereserveerd. Ook op
het gebied van bedrijventerreinen gaat de komende jaren behoorlijk gesneden
worden. Vanaf 2012 wordt ruim 24 miljoen euro per jaar ingeleverd.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Het ministerie van Economische
Zaken gaat verder met vermindering van de administratieve lasten. Komend jaar
moeten die met nog eens 6,5 procent dalen. De besparingen in 2011 komen vooral
dankzij een verdere toepassing van de Eigen Verklaring en de voorziene
inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Het ministerie van VROM benadrukt de
demissionaire status van het kabinet en past vooral op de winkel. Een enkele
post op de beknopte begroting laat een stijging zien ten opzichte van vorig
jaar. Met name stijgen de uitgaven voor duurzame productie van 25 miljoen in
2010 naar 143 miljoen in 2011. Het kabinet heeft twee maatregelen genomen om
stijging van premie-lasten voor de WW te voorkomen. De termijn voor het inlopen
van vermogenstekorten is verlengd van drie tot vijf jaar en de zogeheten
lastenplafonds zijn verlaagd. Hiervan wordt in 2011 gebruikgemaakt. Ook is
besloten de om de werkloosheidslasten van de sectorfondsen op een lager niveau
bij te stellen.

Reageer op dit artikel