nieuws

Belastingplan gericht op ondernemerschap

bouwbreed Premium

Minister De Jager (financiën) probeert het ondernemers gemakkelijker te maken en minder belastingdruk op te leggen. Dat blijkt uit het Belastingplan 2011.

Het kabinet gaat door met het verlagen van het tarief van de
vennootschapsbelasting (vpb). Die wordt per 1 januari met 0,5 procent verlaagd
naar 20 procent. Voor het mkb-tarief van 20 procent is de grens van 200.000 euro
aan winst niet langer tijdelijk maar definitief. Ook de liquiditeitspositie van
bedrijven wil het kabinet helpen verbeteren. Zo wordt de tijdelijke verruiming
van de achterwaartse verliesverrekening in de vpb met een jaar verlengd. Die
gold al voor 2009 en 2010, maar zal nu ook voor 2011 gelden. De verruiming houdt
in dat een onderneming de mogelijkheid heeft om verliezen drie jaar terug te
wentelen in plaats van een jaar. In ruil hiervoor wordt de voorwaartse
verliesverrekening van negen jaar ingekort naar zes jaar. Wel geldt een plafond
van maximaal 10 miljoen per jaar dat verrekend mag worden.

Werkkosten

Verder maakt De Jager de tijdelijke regeling om de aangifte en afdracht van
btw per kwartaal te doen in plaats van per maand, structureel. Ook de tijdelijke
regeling voor versnelde afschrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen wordt
met een jaar verlengd. Dit betekent dat ook investeringen in 2011 in twee jaar
kunnen worden afgeschreven. De al eerder aangekondigde versoepeling van de
werkkostenregeling wordt op verzoek van het bedrijfsleven verder versoepeld op
twee punten. Werkkleding met een groot bedrijfslogo wordt op nihil gewaardeerd
en komt daardoor niet ten laste van het forfait. Dat geldt eveneens voor
vakliteratuur en inschrijfkosten van beroepsregisters.

Reageer op dit artikel