nieuws

Aanpak grondsanering te traag

bouwbreed

De lijst van ernstig verontreinigde locaties wordt nauwelijks korter. Dat blijkt uit een rapport dat het RIVM in opdracht van het ministerie van VROM heeft gemaakt.

In totaal zijn vorig jaar ongeveer 2000 saneringen afgerond. Gezamenlijk zijn
deze ondergrondse schoonmaakbeurten goed voor een investering van 324 miljoen
euro. Hoewel de cijfers indrukwekkend klinken, zijn ze nader beschouwd een stuk
minder fraai. In slechts 5 tot 7 procent van de gevallen werd namelijk een
spoedlocatie aangepakt. Dat is 140 keer op een totaal van tussen de 4800 en
7000. Pessimistisch is het RIVM over de toekomst: door noodzakelijke
bezuinigingen van gemeenten en provincies zullen de benodigde bodeminvesteringen
verder teruglopen. Omdat alle spoedlocaties voor 2016 moeten zijn gesaneerd, en
de jaarlijkse bijdrage van het Rijk (120 miljoen euro) dan afloopt, dringt het
RIVM aan op nieuwe maatregelen. De SP is ongerust over de nieuwe getallen en
vreest voor nieuwe ‘asbestpraktijken’. “De partij die de gronden verwerft is
namelijk aansprakelijk. Die zal de bodem voor een appel en een ei willen
saneren. Vanwege beperkte budgetten zal, zoals bij asbest, in toenemende mate
worden gesjoemeld”, vermoedt SP-Kamerlid Paulus Jansen. De parlementariër pleit
voor een Deltaplan bodemsaneringen. Die moet garanderen dat er gedurende een
langere periode geld naar spoedlocaties gaat. “Een deltaplan is niet nodig, maar
het is wel van belang dat het Rijk een langere periode van (co)financiering in
het vooruitzicht stelt”, reageert Jos Theeuwen, voorzitter van de Vereniging
Kwaliteitsborging Bodembeheer. Dat er vorig jaar maar 140 spoedlocaties werden
aangepakt betreurt hij. “Het lijkt mij weinig.”

Discussie

Theeuwen concludeert verder dat er nog amper gebouwd wordt op ernstig
verontreinigde locaties.” Licht in het duister ziet hij wel. “De schone grond
raakt op. We kunnen niet langer om vervuilde locaties heen.” Wie die saneringen
moet betalen is ook voor hem een raadsel. “Het is de bedoeling dat marktpartijen
dat doen. Maar, daarover zullen nog stevige discussies ontstaan.” Het tijdig
reinigen van zwaar vervuilde locaties was in 2008 al een zorgenkindje van
oud-minister Cramer. In 2009 sloot ze daarom een convenant met gemeenten,
provincies en waterschappen. Ook toen was geldgebrek de belangrijkste
boosdoener.

Reageer op dit artikel