nieuws

Aannemersfederatie vindt maatregelen van kabinet ‘volstrekt onvoldoende’

bouwbreed Premium

De maatregelen die het kabinet treft om de sector te stimuleren zijn “volstrekt onvoldoende”, vindt de Aannemersfederatie Nederland (AFNL).

“Verlaging van de btw voor onderhoudswerkzaamheden is slechts een druppel op
de gloeiende plaat. Hoewel het belang van btw-verlaging niet moet worden
onderschat, is hier niet meer dan maximaal 20 procent van de totale bouwomzet
mee gemoeid.” Het kabinet laat volgens de belangenorganisatie voor middelgrote
en kleine bouw- en infrabedrijven een kans liggen om de Crisis- en herstelwet
een structureel karakter te geven. De tijdelijke wet is een koekje van eigen
deeg, meent de AFNL. “Projecten die nu naar voren worden gehaald, veroorzaken
over een aantal jaren alsnog leegloop in de orderportefeuilles.” Bovendien
profiteert vooral het grootbedrijf van de wet. De belangenvereniging neemt
aanstoot aan de “juichkreten” van andere koepelorganisatie betreffende de
kabinetsplannen. “Hier wreekt zich dat ze grote delen van de bouw niet
representeren.” Het kabinet lijkt volgens de AFNL niet goed te realiseren hoe
sterk de crisis bij kleinere bouwers toeslaat. “De prijzen zijn de afgelopen
jaren in een vrije val beland. Opdrachtgevers, niet in de laatste plaats
overheden, hebben de crisis massaal gebruikt om gunstiger prijzen te bedingen.
Dat is een extra remmende factor op de weg naar herstel.”

Reageer op dit artikel