nieuws

Aannemers maken zich op voor unieke kanaalklus

bouwbreed

Voor het eerst in twintig jaar wordt in Nederland weer een kanaal gegraven dat geschikt is voor grotere schepen: de Zuid-Willemsvaart ten oosten van Den Bosch. Aannemerscombinatie WillemsUnie begint in het najaar van 2011 met het eerste graafwerk.

In het dunbevolkte gebied rond rivier de Aa verschijnen over een jaar de
eerste satellietgestuurde graafmachines die een begin maken met de aanleg van
het nieuwe kanaal. De WillemsUnie, die de klus gaat uitvoeren, lichtte haar plan
van aanpak gisteren nader toe. Het consortium, gevormd door Van Hattum en
Blankevoort, KWS Infra, GMB en Van den Herik, verwierf de opdracht deze week
tegen een aanneemsom van 150 miljoen euro. De bouwcombinatie werd door
Rijkswaterstaat onder meer geselecteerd vanwege het duurzame plan en de minste
hinder voor omwonenden. Volgens projectdirecteur Jaap Blokland van Van Hattum en
Blankevoort zal het meeste werk niet gaan zitten in het graven. Met een beetje
goede wil zou het kanaal in drie maanden kunnen worden gegraven, legt hij uit.
De meeste tijd gaat zitten in de aanleg van zes bruggen en twee nieuwe sluizen
bij Empel en Berlicum. Het zwaartepunt van het graafwerk ligt in het voorjaar en
de zomer van 2013 als het langste deel ten noorden van de toekomstige sluis bij
Berlicum aan de beurt komt. Eind 2013 kan de Maasdijk worden doorgestoken en
loopt het kanaal vanaf het noorden langzaam vol. In de zomer van 2014 stroomt
het water vanuit de huidige Zuid-Willemsvaart in het nieuwe deel. In september
2014 moeten de eerste grotere schepen vanuit de haven van Rotterdam richting
Maastricht kunnen varen.

Verkeersaders

Het nieuwe kanaal doorkruist drie belangrijke verkeersaders: de A59 loopt al
over het toekomstige kanaal. De spoorlijn Den Bosch-Oss en de N279 (Den
Bosch-Helmond) moeten nog de lucht in. In de herfstvakantie van 2011 rijden er
negen dagen geen treinen tussen Den Bosch en Oss voor de aanleg van een
tijdelijk spoor waar treinen ongeveer twee jaar overheen gaan rijden. En terwijl
de provincie Noord-Brabant nog nadenkt over een verbreding van de N279 komt er
in ieder geval één brug met twee rijstroken over het kanaal. Er is ruimte voor
een brug pal ernaast als over de verbreding naar twee keer twee rijstroken eind
2011 een definitief besluit valt, maar het lijkt onmogelijk om ook die in 2014
klaar te hebben. Het is ongeveer twintig jaar geleden dat in Nederland voor het
laatst een dergelijk serieus kanaal werd gegraven, destijds bij Helmond. Door de
aanleg van ongeveer 8 kilometer nieuwe waterweg hoeven schepen vanaf 2014 niet
meer door de binnenstad van Den Bosch. Bovendien is de vaart dan geschikt voor
grotere containerschepen.

Reageer op dit artikel