nieuws

Aannemer bouwt onder aanvliegroute

bouwbreed Premium

Bouwcombinatie Heijmans Boskalis voert de Waterwolfstunnel uit, waar de N201+ de Ringvaart van de Haarlemmermeer kruist

Het werk vindt plaats onder de aanvliegroute van de Aalsmeerbaan.
Bij het ontwerp van de Waterwolfstunnel heeft het veiligheidsrisico van de landende en opstijgende vliegtuigen geen rol gespeeld. De nabijheid van Schiphol is echter wel van invloed op de uitvoering. “Tijdens het heien houdt de bouwer voortdurend contact met de verkeerstoren”, aldus Niko Poolen, manager van de Alliantie (het samenwerkingsverband tussen de Provincie Noord-Holland en de aannemerscombinatie). Zodra de Amstelbaan in gebruik wordt genomen geldt een hoogtebeperking. De kraangieken en makelaars moeten dan omlaag. “We doen oordoppen in vanwege het vliegtuiglawaai. Het weerkaatst vooral enorm tegen de stalen damwanden”, aldus een medewerker.
Tijdens een exclusieve wandeling door de tunnel in aanbouw, aangeboden door het projectbureau N201+ van de Provincie Noord-Holland, stegen vliegtuigen op van de Aalsmeerbaan. “De tunnel zelf is niet aangepast aan het vliegverkeer, maar bovengronds hebben de lichtmasten wel knikpunten”, aldus Poolen. Het werk is een ‘design and construct’-project. “Dat heeft aanpassingen mogelijk gemaakt tijdens het project. De tunnel is alleen onder de Ringvaart verdiept aangelegd en een deel van de tunnel is vervangen door een polderconstructie. En alle veengrond is weggegraven en opgeslagen, dat werkt makkelijker”, meldt Poolen.

Streeprugpad

Niet alleen de luchthaven is van invloed op de tunnelbouw. Ook de natuur vormt een randvoorwaarde. Op de tunnel komt een door ecologen ontworpen natuurgebied, waarvan de helft bestaat uit water en de andere helft uit een bodem van klei, veen en zand. Het biotoop is bestemd voor de streeprugpad, herkenbaar aan een gele streep op zijn rug. Hij verblijft tijdelijk op een voormalige kwekerij van seringen naast de bouwplaats. Het betonnen dak van de tunnel is 70 centimeter dik en ligt op betonnen sloven op stalen damwanden, waarvoor prefab betonnen voorzetwanden worden geplaatst. Ter plekke van de Ringvaart zijn de wanden in het werk gestort.
De betonnen vloer van de tunnel is onder water gewapend en gestort op een hellend vlak. Dat is volgens Poolen nooit eerder vertoond.
Op de vloer komt zo’n 40 centimeter zand met drainagebuizen met kokosvezels. Door de plinten lopen afvoeren naar de pompkelder. Het wegdek zal bestaan uit zo’n 20 centimeter asfaltbeton, waarvan een deel reeds is uitgevoerd. Aan de plafonds worden brandwerende platen genageld. De buizen voor de kabels van de matrixborden zijn in het dak ingestort. Alles bij elkaar kost de Waterwolftunnel zo’n 20 miljoen euro, zo’n 3 procent van de gehele N201+.

Reageer op dit artikel