nieuws

‘Wateroverlast is vooralsnog geen onoverkomelijk probleem’

bouwbreed

‘Wateroverlast is vooralsnog geen onoverkomelijk probleem’

Heftige regenval zorgde maandag voor veel overlast. In de toekomst zal dit vaker gebeuren, voorspelt Hugo Gastkemper, directeur van de Stichting RIONED, het platform voor rioleringszorg in Nederland. Door klimaatverandering regent het meer.

Het riool is ontworpen om bepaalde hoeveelheden water op te vangen en af te
voeren, legt Hugo Gastkemper uit. Daar hoort bij dat het water via overstorten
wordt afgevoerd naar sloten en vaarten. Zo wordt voorkomen dat wegen blank komen
te staan. Toch staat er regelmatig water in de straten. Zo kon het riool in
Winterswijk de watervloed niet verwerken, en moesten in Delft straten worden
afgesloten vanwege het water. “Als het water stijgt boven de situatie waarvoor
het riool is ontworpen, ontstaat wateroverlast.”

Tijd om het rioolnet drastisch op de schop te gooien?
“Nou nee, je kunt overal grotere buizen gaan aanleggen, maar ook die
hebben een beperkte capaciteit. Bovendien is het een erg dure oplossing, die
vooralsnog niet nodig lijkt. Situaties zoals in Delft en in Winterswijk zijn
uitzonderlijk. Als er water in de straat blijft staan, is dat geen ramp. Het
betekent in feite dat er een adequate tijdelijke opvang is.”

Voor het verkeer is dat minder leuk.
“Inderdaad ondervindt het verkeer er soms wat hinder van, maar dat is
te vergelijken met sneeuwval in de winter. Ernstige problemen blijven op de
meeste plaatsen uit en dat maakt in het algemeen de overlast aanvaardbaar. Als
het gaat om kelders moeten eigenaren zorgen voor drempels en binnenrioleringen
die aan de normen voldoen. De gemeenten moeten opletten dat er geen water vanaf
de openbare weg de kelders inloopt.”

Wat kunnen gemeenten nog meer doen om wateroverlast te
voorkomen?

“Die kunnen daar op verschillende manieren op inspelen. Denk aan het wegnemen
van obstakels die er voor zorgen dat water het riool niet kan bereiken.”

Zoals?
“Verkeersdrempels bijvoorbeeld. Een andere mogelijkheid om in extreme
omstandigheden wateroverlast te beperken is er voor zorgen dat er extra
bergingen aanwezig zijn. Het is mogelijk om wegen en groenpartijen geschikt te
maken voor het tijdelijk opvangen van regenwater. Een slimme en betaalbare
oplossing. Maar evengoed is het van belang om regelmatig te controleren of de
straatkolken niet verstopt zitten.”

Reageer op dit artikel