nieuws

Subsidies starters verkeerd verdeeld

bouwbreed Premium

Twee keer zoveel starters op de markt voor koopwoningen hadden een starterslening kunnen krijgen, maar door een foutieve berekening is het subsidiegeld verkeerd verdeeld. Dat stelt Vereniging Eigen Huis (VEH) op haar website.

Volgens de belangenvereniging zijn de startersleningen terechtgekomen bij mensen die de subsidie minder of helemaal niet nodig hebben.
“Bij de berekening van de subsidie gaat men uit van een toetsrente van 5,8 procent voor een rentevaste periode van 15 jaar. De meest gangbare termijn onder starters is echter 10 jaar. De marktrente is de afgelopen tijd gedaald tot 4,6 procent, dus aanzienlijk lager dan de toetsrente”, legt Michiel Ligtlee, beleidsadviseur van VEH, uit.

Offerte

“Als bij berekening van de starterslening het rentepercentage in de offerte was gehanteerd, dan hadden twee keer zoveel mensen van de subsidie kunnen profiteren.”
De organisatie pleit daarom voor een aanpassing van de berekeningssystematiek teneinde de subsidies die 135 gemeenten inmiddels uit eigen middelen verstrekken, wel evenredig te verdelen.
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Zij is van mening dat de toegepaste methode wel goed is.

Reëel

“Het bericht van VEH is te kort door de bocht. Een 15-jaarstoetsrente van 5,8 procent is wel degelijk reëel”, zegt een woordvoerder. “Dat percentage staat ook in de Gedragscode Hypothecair Financiers. Daar komt bij dat er niet zoiets bestaat als één 10 jaars-tarief. De tarieven zijn sterk afhankelijk van de voorwaarden en aanbieders. De goedkoopste is niet altijd de beste. Ook banken steunen onze rekenwijze.”
Volgens SVN zorgt het rekenen met offerterente voor ongelijkheid tussen klanten.
“Leg maar eens uit waarom bij twee klanten die hetzelfde hypotheekbedrag en dezelfde inkomsten hebben, degene met een lager rentepercentage, bijvoorbeeld doordat hij beter heeft onderhandeld, niet voor een lening in aanmerking komt en degene met een hoger rentepercentage wel een starterslening krijgt.”

Reageer op dit artikel