nieuws

SIhtFarshad Bashir ‘Landelijk projectencentrum tegen de bouwmaffia’

bouwbreed

Een landelijk projectencentrum moet de overheid helpen “de krachten te bundelen tegen de bouwmaffia”.

De jongste SP-telg in de Tweede Kamer, Farshad Bashir (22), zal zich de
komende jaren bezighouden met Verkeer en Waterstaat. Hij neemt een schot voor de
boeg door tijdens het reces vragen te stellen aan de ministers van VROM en
Verkeer en Waterstaat over een landelijk projectencentrum. Wat bedoelt u met
‘bouwmaffia’? “Veel projecten hebben te maken met kostenoverschrijdingen en
vertragingen. De bouw is daarvoor medeverantwoordelijk. Politici hebben te
weinig kennis om de onderhandelingen met bouwbedrijven goed te voeren. Zij zijn
generalisten. Daarnaast hebben zij bij het ontwikkelen van een project vaak
belang bij het meest positieve scenario. De bouw maakt daar handig misbruik van.
Dat hebben we al veel te lang laten lopen.” U zegt dat ‘de overheid al jaren
voor de gek gehouden wordt door bouwers’. Wat moet de bouw anders doen? “Het is
niet zozeer een kwestie van iets op een andere manier doen. Het zijn bedrijven,
dus het is niet raar dat ze die onderhandelingen zo voeren. Het is vooral
belangrijk dat politici beter worden bijgestaan door zo’n projectbureau.” Wat is
er mis met het Rijksprojectenbureau? “Niets, maar het doet niet wat wij voor
ogen hebben. Het geeft trainingen, terwijl wij een instelling willen die
gezamenlijk met de politici de onderhandelingen kan voeren.” U noemt ook de
Betuweroute als voorbeeldproject, terwijl nou net dat project binnen budget en
planning is gebleven. Waarom? “Ook als een project binnen budget blijft, kan er
altijd beter worden onderhandeld. Daar kan een nieuw projectencentrum aan
bijdragen.” Hoe ziet u daarin de rol van Rijkswaterstaat? “Rijkswaterstaat valt
onder een ministerie. Maar zo’n projectenbureau moet op allerlei lagen
bestuurders helpen, want ook bijvoorbeeld gemeenten en provincies hebben te
maken met grote projecten. Een projectorganisatie voor een specifiek project is
heel goed, maar die moet iedere keer worden ontmanteld, dat brengt extra kosten
met zich mee. Kennis gaat verloren of is niet beschikbaar voor andere overheden.
Een landelijk projectencentrum kan dat voorkomen.” Hoe moet zo’n
projectencentrum er organisatorisch uitzien? “Dat weet ik niet, dat moeten we
nog uitzoeken.”

Reageer op dit artikel