nieuws

Plak-anker moet toch van de markt

bouwbreed Premium

Het opgeplakte valbeveiligingsanker van Safeway maakt volgens de kortgedingrechter toch inbreuk op het patent van concurrent Kedge.

In afwachting van vervolgstappen is het anker uit de handel gehaald. Dit
voorjaar nog gaf een rechter in een bodemprocedure SafeWay ruim baan om het
anker op de markt te brengen. Het anker wordt weliswaar evenals dat van Kedge,
door verkleving op een bitumineus of kunststof dak bevestigd, maar de werking is
compleet anders. Het bevat namelijk een aluminium profiel met een oog waaraan de
dakwerkers zich aanlijnen. Bij een val klapt dat oog naar beneden en brengt de
belasting in één lijn met de dakbedekking. Dat maakt het volgens mede-uitvinder
Ton Berlee verdraaid lastig om het anker eraf te trekken. Kedge werd veroordeeld
tot het betalen van de advocatenkosten van ruim 100.000 euro aan Safeway. Dat
vonnis was nog niet uitgesproken of Kedge spande een kort geding aan. Lopende de
bodemprocedure verkreeg het bedrijf uit Gorinchem namelijk een aanscherping van
zijn patent, een ‘divisional’. Volgens de kortgedingrechter maakt het anker van
Safeway wel degelijk inbreuk op die uitbreiding. Safeway moet op straffe van een
dwangsom van 10.000 euro per overtreding het product uit de handel nemen. Ook
moet het de advocaatkosten van Kedge betalen. Daarmee wordt volgens directeur
Joost Duvekot van Kedge recht gedaan aan de uitvinder van het verkleefde
veiligheidsanker. “Martin Mastenbroek en niemand anders is de geestelijk vader
ervan. Een reuze slimme vondst, want door te plakken hoeft het dak niet te
worden doorboord, wat gebouweigenaren ook liever niet doen.”

Verbaasd

Berlee zegt hoogst verbaasd te zijn door de recente uitspraak. Tijdens de
zitting begin augustus probeerden de advocaten van Safeway duidelijk te maken
dat de aanscherping van het octrooi onterecht is vergeven. Maar daaraan is de
rechter voorbij gegaan. Wat voor vervolgstappen Safeway gaat ondernemen, weet
Berlee nog niet. Voor de zekerheid heeft de advocaat alvast een verzoek tot
hoger beroep ingediend. Intussen loopt nog een slepende rechtszaak tussen Kedge
en een andere ankerfabrikant, Latchways. Die zaak ligt bij het Europese Hof.
Daarin draait het om de vraag of een valbeveiligingsanker aan de Europese
richtlijn voor bouwproducten moet voldoen, of aan die voor persoonlijke
beschermingsmiddelen waarvoor een veel strengere testnorm geldt. Kedge heeft
veel moeite om de certificering volgens die norm, de EN 795, rond te krijgen.
Volgens Latchways is het anker op warme dagen onbetrouwbaar en wordt het zo van
het dak getrokken. Het Safeway-anker is wel gecertificeerd volgens EN 795.

Reageer op dit artikel