nieuws

Nederland als koploper duurzaam energiegebruik

bouwbreed

In 2035 kan Nederland massaal zijn overgestapt op het gebruik van duurzame energie en op dat gebied internationaal voorop lopen. Die hypothese is vervat in het boek ‘Nieuwe Energie Nederland na het fossiele tijdperk’. Daarbij rijst de vraag of de huidige politieke situatie in ons land in het voordeel van duurzame energie zal uitpakken.

Het boek waaraan tal van prominenten meewerkten, onder wie astronaut en
hoogleraar Wubbo Ockels, de Duitse sociaal democraat Hermann Scheer en de
Vlaming Gunter Pauli, lid van de Club van Rome, werd samengesteld door
Anne-Marie Rakhorst. Voorvechtster van duurzame energie en directeur/eigenaar
van Search, een internationaal opererend ingenieursbureau. Rakhorst laat de
mogelijkheden om binnen enkele decennia definitief over te stappen op duurzame
energie van de bladzijden spatten. Twee voorbeelden springen er uit. Zo
investeren energiebedrijven en financiële instellingen miljarden euro’s in het
zogeheten Desertec Industrial Initiative. Een project dat beoogt in extreem
warme gebieden zoals de Sahara grote zonnecentrales te bouwen. Dat moet er in
2050 toe leiden dat 15 procent van de energie die Europa nodig heeft van deze
zonnecentrales afkomstig is. Een kleiner staaltje en bovendien dichter bij huis
is de Ramspolbrug tussen Emmeloord en Kampen, die in 2012 wordt opgeleverd.
“Alle benodigde energie voor de beweegbare brug wordt opgewekt met zonnecellen”,
legt Rakhorst uit. “Het overschot wordt teruggeleverd aan het net. Accu’s zorgen
voor de opslag van energie om de brug te laten functioneren bij een tijdelijke
onderbreking van de stroomvoorzieningen.” De aansprekende voorbeelden, het
heldere exposé en het vurig enthousiasme van Rakhorst ten spijt, slaagt ze er
niet in te overtuigen dat Nederland over 25 jaar ook daadwerkelijk massaal
duurzame energie zal gebruiken. Dat komt omdat ze nauwelijks rekening lijkt te
houden met de huidige politieke situatie in ons land. Rakhorst gaat voorbij aan
de PVV die een machtsfactor van betekenis is geworden. En die club is bepaald
geen pleitbezorger van duurzaam energiegebruik. Dat andere politieke partijen,
waaronder VVD en CDA, een genuanceerder standpunt innemen, hoeft op korte
termijn evenmin in het voordeel van duurzaam energiegebruik uit te pakken. Het
kan evengoed stof geven voor langdurige politieke discussies met daaraan
verbonden het op de lange baan schuiven van maatregelen die duurzaamheid
bevorderen. Dat maakt het denkbeeld dat Nederland in 2035 internationaal een
koppositie kan innemen bij het gebruik van duurzame energie nogal
onwaarschijnlijk. Hetgeen niet wegneemt dat Rakhorst een interessant en uiterst
leesbaar boek heeft geschreven.

Reageer op dit artikel