nieuws

Minister gaat minder investeren in duuzame energie

bouwbreed

Energiepolitiek moet economisch betaalbaar zijn. Doorgaan met de huidige subsidies kost 50 miljard euro. “Dat is in deze tijd financieel gewoon niet haalbaar.”

Dat vindt minister Van der Hoeven van Economische Zaken. Voor de korte
termijn is de keuze van de minister investeren in de goedkoopste vormen van
duurzame energie, windmolens op het land en gebruik van biobrandstoffen.
Windenergie op zee en zonne-energie zijn nu veel te duur vindt ze. Het past
volgens haar in het evenwicht dat gevonden moet worden tussen de klimaatdoelen
en concurrentiekracht. “Duurzame energie is te vaak vooral gezien als instrument
van klimaatbeleid. Dit miskent de economische realiteit van de exploderende
vraag naar energie.”

Daar komt volgens Van der Hoeven bij dat energietransitie naar duurzame
energie niet in tien jaar gebeurt, maar in veertig tot vijftig jaar. Reden te
meer voor de minister om zich nu te concentreren op betaalbare oplossingen.

Reageer op dit artikel