nieuws

Kritiek op uitgaven Randstadprovincies

bouwbreed

De provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, de zogeheten Randstadprovincies, geven onvoldoende aan met welk doel ze bij elkaar zo’n 1,7 miljard euro opzij hebben gezet

Dat concludeert de Randstedelijke Rekenkamer in het rapport Reserves juist bestemd?
Het geld is weggezet voor uiteenlopende projecten. Zo noemt de Rekenkamer onder meer sanering van de glastuinbouw en ontgrondingen. Daarbij tekent de Rekenkamer aan dat de financiële onderbouwing niet voldoende is.
“Om een goede afweging te maken over het gebruik van publieke middelen, moet bij het instellen van bestemmingsreserves duidelijk zijn waarvoor de middelen bedoeld zijn, hoeveel middelen nodig zijn en wanneer deze middelen ingezet gaan worden”. De betrokken provincies geven aan zich niet in de kritiek te kunnen vinden.

Reageer op dit artikel