nieuws

Kadaster actief met nieuwe technologie

bouwbreed

Het Kadaster is van koers veranderd, nieuwe technologieën helpen de organisatie bij zijn actievere rol.

Onder een glazen tafelblad licht een computerscherm op. Bij aanraking draait,
vergroot of verkleint een kadastrale kaart. In een demoversie heeft de grond van
iedere belanghebbende een eigen kleur en heeft iedereen een eigen pion. Pionnen
op de glasplaat, tonen alle kadastrale gegevens van de deelnemer. Het lijkt een
gezelschapsspel, maar de Touchtable is het nieuwste interactieve instrument van
het Kadaster. Bij uitstek geschikt voor ruilverkaveling, “maar bijvoorbeeld
Rijkswaterstaat gebruikt het ook voor tracéontwikkeling”, legt Bert Hoeve, hoofd
afdeling Ruimte en Advies bij het Kadaster, uit. “Het gaat er vooral om dat je
op deze manier al vroeg in het proces alle belanghebbenden betrekt en alle
wensen op tafel krijgt.”

Actief

Sinds drie jaar waait er bij het Kadaster een andere wind. Naast het
registreren van transacties, tracht het Kadaster tegenwoordig een actievere rol
te spelen. “Voorheen zaten we veel meer achter het gordijn, maar we zagen dat
van onze informatie onvoldoende gebruik werd gemaakt en aan de achterkant ben je
vaak bezig met schade repareren. Nu geven we vroeg in het proces duidelijk aan
welke informatie we in huis hebben. We willen graag in een vroeg stadium
betrokken worden bij de ontwikkeling van ideeën”, licht Hoeve toe. Het Kadaster
benadert daarvoor actief partijen en is indien gewenst onafhankelijk adviseur en
mediator bij planontwikkeling en ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. “Men vindt
het heel prettig om iemand aan tafel te hebben die geen belang heeft anders dan
het borgen van de rechtszekerheid, inhoudelijk deskundig is en de techniek
voorhanden heeft. Zo zijn we vaak intermediair tussen planmaker en
rechthebbende.”

Interpretatie

Het Kadaster helpt ook met het interpreteren van de informatie die het
aanlevert. “Op die manier heeft die ook een grotere meerwaarde”, zegt Hoeve.
“Een goed voorbeeld is Almere. Daar zijn veel partijen actief op de grondmarkt.
Wethouder Adri Duijvestein wil grip houden op de grondmarkt en dus snel inzicht
hebben in alle vastgoedtransacties die in de regio plaatsvinden. Vervolgens
probeert hij om de grondposities heen te puzzelen.” Op verzoek stuurt het
Kadaster alle transacties door naar Almere. Hoeve: “Wij kunnen de dynamiek
blootleggen tussen planvorming en grondeigendom, daar doen wij in opdracht
onderzoek naar en we geven advies.” De Touchtable is door het Kadaster ontworpen
om bij ruimtelijke besluitvormingsprocessen te helpen. “Het maakt de belangen
visueel, waardoor gesprekken makkelijker worden”, zegt senior projectmanager
Jene van der Heide. “De beleidsmaker kan zichtbaar aan de knoppen draaien, de
belanghebbende kan het beeld printen en meenemen. Je kunt de belangen niet
veranderen, maar wel eerder in het proces helder krijgen.”

Reageer op dit artikel