nieuws

‘Investeren in duurzame energie is lonend’

bouwbreed Premium

Het Regieorgaan EnergieTransitie pleit ervoor het aandeel duurzame energie in de komende kabinetsperiode elk jaar met 1 procent te laten groeien en wil dat de overheid inzet op een besparing van energie met minimaal 2 procent per jaar.

Dit staat in een gisteren gepubliceerd zevenpuntenplan, waarvan de kern is
dat investeren in duurzame energie loont. Het regieorgaan zegt dat investeren in
duurzame energie een betere manier is om de uitstoot van het broeikasgas CO2
terug te dringen dan het investeren in kernenergie en het opvangen en opslaan
van de CO2 die vrijkomt bij onder meer kolencentrales. De denktank baseert zich
op een rapport van het bureau SEO.

Reageer op dit artikel