nieuws

Herstructurering bedrijventerreinen kan krimpregio helpen

bouwbreed

Herstructurering van bedrijventerreinen en innovatieve bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie, kunnen krimpregio’s uit het slop trekken. Dat blijkt uit het rapport ‘Ondernemend met krimp’ van onderzoeksbureau Berenschot.

Berenschot voerde het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het bureau inventariseerde dertien tactieken die de krimpregio’s Parkstad Limburg, Noordoost Groningen en Zeeuws Vlaanderen gebruiken om problemen terug te dringen die ontstaan door dalende bevolkingsaantallen.
Bouwgerelateerde maatregelen die eruit springen zijn een pilot voor de herstructurering van bedrijventerreinen in Parkstad Limburg en het ook in deze regio gevestigde Avantis Science en Business Park. Dit is het eerste grensoverschrijdende bedrijvenpark in de Nederlands-Duitse grensstreek.
Parkstad Limburg telt 35 bedrijventerreinen met een oppervlakte van 1350 hectare. De helft van dit oppervlak moet over veertien terreinen opnieuw worden ingericht. Een moeilijke opgave omdat in het gebied nauwelijks nieuwe bedrijventerreinen worden uitgegeven uit de opbrengsten waarvan de herstructurering zou kunnen worden betaald. Om hiervoor een oplossing te creëren wordt een regionale uitvoeringsorganisatie opgericht. Daarnaast worden vier masterplannen uitgewerkt. Het pilotproject moet onder meer duidelijk maken hoe de herstructurering moet worden bekostigd.

Technologieën

Avantis Science and Business Park is een heel ander initiatief. Hier wordt in samenwerking met Duitsland gewerkt aan nieuwe technologieën, in het bijzonder op het gebied van zonne-energie. Daarvoor is gekozen omdat Duitsland grote afzetmogelijkheden biedt voor zonnepanelen, die door de overheid worden gesubsidieerd.
Andere initiatieven die Berenschot onder de loep nam, zijn onder meer een zorgboerderij waar zieken die permanente zorg nodig hebben vakantie kunnen vieren, een bedrijvenpark voor duurzaam ondernemen en een brede opleiding voor technische beroepen.
Berenschot tekent daarbij aan dat het voor verwezenlijken van oplossingen nodig is dat verschillende strategieën naast elkaar worden gebruikt.

Reageer op dit artikel