nieuws

Gemeenten moeten nog meer bezuinigen

bouwbreed Premium

Door korting op het bijstandsbudget zullen gemeenten nog meer moeten bezuinigen dan ze al dachten.

De minister van Sociale Zaken heeft het macrobudget met 448 miljoen verlaagd.
Voor gemeenten is dat een forse tegenvaller die bovenop de mindere inkomsten aan
onder meer bouwleges en grondopbrengsten komt. De decentrale overheden moesten
zich toch al opmaken voor forse bezuinigingen vanwege de korting op het
gemeentefonds. Het ministerie denkt dat de gemeenten de korting kunnen opvangen
door harder in te zetten op het terugdringing van het aantal bijstandstrekkers.
De gemeenten vrezen dat aan snijden in investeringen niet te ontkomen valt.

Reageer op dit artikel