nieuws

Franssen opnieuw voor de rechter

bouwbreed

Peter Franssen, oud-divisiedirecteur van Ballast Nedam, wordt door justitie opnieuw voor de rechter gedaagd.

De 71-jarige Franssen moet zich donderdag verantwoorden voor de Arnhemse
rechtbank. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigd hem van het indienen van een
groot aantal valse declaraties bij zijn voormalige werkgever. Zo zou hij voor
miljoenen euro’s achterover hebben gedrukt. Ook wordt hij ervan verdacht voor
vele tonnen aan goederen te hebben onttrokken aan een beslag van Ballast Nedam.
In 2008 stond Franssen ook al terecht voor fraude. De Groningse rechtbank kwam
toen niet tot strafoplegging, voornamelijk omdat het OM volgens haar een te
summiere dagvaarding had opgesteld. De nieuwe zaak is gebaseerd op aangiften die
Ballast Nedam deed na de eerste strafzaak. Het bouwbedrijf ontdekte een groot
aantal nieuwe valse bonnetjes en facturen en vroeg justitie om nader onderzoek
in te stellen. Franssen bestrijdt dat het om nieuwe feiten gaat. Volgens hem
betreft het dezelfde beschuldigingen als waarvoor hij eerder in Groningen
terecht stond. Zijn advocaat heeft dan ook bezwaarBezwaargemaakt tegen het
nieuwe proces. De Arnhemse rechtbank zal zich donderdag eerst over dat bezwaar
buigen alvorens met de inhoudelijke behandeling te beginnen. Franssen wacht
overigens ook nog het hoger beroep van de eerste rechtszaak. Dat zou
aanvankelijk dit jaar nog van start gaan, maar is door capaciteitsproblemen bij
het gerechtshof van Leeuwarden uitgesteld tot volgend jaar.

Vordering

Begin dit jaar werd Franssen door de rechtbank failliet verklaard. Dat
gebeurde op verzoek van Ballast Nedam, dat een vordering van ruim 20 miljoen
euro op hem heeft. Eind 2009 kwam de civiele rechter tot het oordeel dat
Franssen zijn toenmalige werkgever voor in ieder geval dat bedrag heeft
benadeeld. Bij het Haagse gerechtshof heeft Ballast Nedam nog een artikel
12-procedure lopen. Daarin eist zij dat Franssen ook vervolgd wordt voor
grootschalige oplichting van de bouwer bij de aan- en verkoop van betonbedrijven
en cementleveranties in de jaren negentig.

Reageer op dit artikel