nieuws

Failliet van volkshuisvesting komt akelig dichtbij

bouwbreed Premium

Corporaties kunnen over tien jaar “geen cent” meer investeren in woningbouw als het nieuwe kabinet vasthoudt aan het inflatievolgend huurbeleid.

Dat stelt corporatiekoepel Aedes op basis van onderzoek van Ortec Finance.
Aedes liet het adviesbureau kijken naar verdienmodellen voor de
volkshuisvestingssector. Daaruit zou blijken dat een huurverhoging van 1 procent
boven inflatieniveau nodig is om de investeringen in woningbouw, renovatie en
wijkaanpak op peil te kunnen houden. Aedes schrijft dit in een brief die
gisteren aan informateur Ivo Opstelten is verstuurd. De koepel pleit voor een
geleidelijke aanpak van de woningmarkt voor huur- én koopwoningen. Als er niets
gebeurt betekent dit een “langzame maar zekere dood van de sociale huisvesting
in Nederland”, stelt Aedes-voorzitter Marc Calon.

Reageer op dit artikel