nieuws

EZ en VNG tekenen convenant aanbesteden

bouwbreed

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken en voorzitter Annemarie Jorritsma van de VNG sluiten een convenant dat als doel heeft gemeenten te helpen beter aan te besteden

Het is bedoeld als aanvulling op de nieuwe Aanbestedingswet die er overigens nog niet is.
In het convenant gaan beide partijen in op aanbestedingen onder de Europese grens. Daarboven wordt alles al geregeld in de Europese richtlijn Aanbesteden en straks in de Aanbestedingswet. De kritiek vanuit de bouw was juist dat beneden die grens gemeenten nog steeds eigen beleid kunnen voeren, terwijl de doelstelling van het aanbestedingsbeleid juist is om uniformiteit te krijgen. Daarin moet dit convenant nu voorzien.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels