nieuws

Duurzaamheid steeds populairder

bouwbreed

Een nieuwe, strengere epc-regeling (energieprestatiecoëfficiënt) moet woningen vanaf volgend jaar een kwart energiezuiniger maken. Volgens deskundigen in duurzaam bouwen is dat een van de redenen dat de bouwwereld steeds meer interesse toont in duurzame oplossingen. Chiel Boonstra, directeur Trecodome en lid van de adviesraad van de Stichting Passiefbouwen.nl noemt nu de tijd rijp voor bouwbedrijven om zich te onderscheiden in de bouw van energiezuinige woningen.

Toch zijn wettelijke voorschriften volgens Boonstra niet de enige reden voor
de toegenomen populariteit van energiezuinige woningen. “De stijgende
energieprijzen spelen natuurlijk ook een rol, maar belangrijker is nog dat het
besef begint door te dringen dat de vraag naar energie beperkt moet worden
voordat je naar alternatieve energiebronnen gaat kijken. Het dak van een
traditionele woning is nooit groot genoeg om de benodigde energie met
zonnecellen op te wekken.” Dat is ook de filosofie achter het Passiefhuis: een
woning die door de bouwvorm, de zonpositie, een zo goed mogelijk geïsoleerde
schil en goede ventilatie zo efficiënt mogelijk gebruikmaakt van natuurlijke
verwarming. De energie die nog nodig is, komt bij voorkeur uit alternatieve
bronnen als zonne-energie of warmtepomp systemen. Maar veelal is de warmte die
door de bewoners zelf wordt gegenereerd, of restwarmte van verlichting,
haardrogers of fornuis al voldoende om het huis op temperatuur te houden. Op die
manier presteert een Passiefhuis vele malen beter dan een woning die voldoet aan
de minimumeisen van epc. Uit het oogpunt van de traditionele bouwers mogen die
isolatiemaatregelen excessief lijken, in buurlanden is het Passiefhuis al een
gangbare bouwvorm. “In Duitsland en Scandinavië loopt men tien jaar voor op
Nederland. In Oostenrijk wordt zelfs een derde van de woningen als Passiefhuis
opgeleverd.” In Nederland zijn er nog weinig huizen volgens deze uitgangspunten
gebouwd, maar Boonstra, die als directeur van Trecodome ook advies geeft bij
passief bouwen, ziet langzaam verbetering. “Ook bij utiliteitsbouw worden vaker
de Passiefhuis-principes toegepast. Met het huidige economische klimaat kan het
voor bouwers verstandig zijn zich te specialiseren in deze technieken. Daarmee
kunnen ze zich onderscheiden in een lastige markt.” Maar er kan nog veel
verbeteren. “De beschikbaarheid van energiezuinige materialen op de Nederlandse
markt is veel minder dan bijvoorbeeld in Duitsland, waardoor de keuze beperkt
is, of er geïmporteerd moet worden. En de kennis over de verschillende
materialen ontbreekt nog wel eens. Stichting Passiefbouwen.nl werpt zich op om
marktpartijen kennis en ervaringen te laten delen, zodat ook hier een
innovatieslag gemaakt kan worden.”

Reageer op dit artikel