nieuws

‘Duurzaam hout krijgt te weinig kans’

bouwbreed Premium

Aannemers zijn onvoldoende bereid om in crisistijd te betalen voor duurzaam hout

Dat zegt Paul van den Heuvel, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH).
Het aanbod aan duurzaam hout is er, maar consumenten en de aannemers zitten er niet op te wachten. En in crisistijd nog minder. De houthandel kampt door een achterblijvende vraag naar duurzaam hout met overschotten. Een deel van de overschotten wordt noodgedwongen tegen de (lagere) prijs van gewoon hout verkocht. Daarmee komen de inkomsten van de houthandel onder druk te staan en ook de duurzaam beheerde bossen, waarschuwt Van den Heuvel.
Houthandelaren merken volgens hem dat aannemers de economische crisis gebruiken om de prijs van duurzaam hout te drukken. “Ze zijn niet geïnteresseerd in certificaten”, stelt Van den Heuvel. En omdat de houtbedrijven behoefte hebben aan liquiditeit, wordt het duurzame hout verkocht voor de prijs voor gewoon hout. Sinds de crisis letten de bouwers nog meer op de prijs en raakt het milieu op de achtergrond, ziet de voorman van de houtbedrijven. De prijs van gecertificeerd tropisch hout ligt op dit moment zo’n 10 tot 15 procent boven de prijs van regulier hout.

Ambities

Duurzaam hout heeft volgens hem ook last van ambities die niet waargemaakt worden. Bij het aangaan van bouwprojecten wordt afgesproken duurzaam hout te gebruiken, maar later in het project komt men hierop terug om geld te besparen. “Omdat het project te duur wordt, gaan aannemers en andere schakels in de keten marchanderen”, zegt Van den Heuvel.
Dat gaat vooral ten koste van tropisch hout. Dit hout is duurder dan ander gecertificeerd hout. Van den Heuvel zegt niet te weten of dit marchanderen bij overheidsprojecten gebeurt. “Ik ga ervan uit dat de overheid zich houdt aan de richtlijnen voor duurzaam inkopen die per 1 januari jongstleden zijn ingegaan.”
Van den Heuvel wijt de tegenvallende vraag naar duurzaam hout ook aan de onduidelijkheid over wat wel en geen duurzaam hout is. Veel inkopers en beslissers bij bouwbedrijven weten gewoon niet wat wel en niet duurzaam is. Daarom wordt maar gekozen voor gewoon hout.
> pagina 6: ‘Bouwers onbekend met duurzaam hout’

Reageer op dit artikel