nieuws

Deadline minister leges verstreken

bouwbreed Premium

Oud-minister Cramer (VROM) gaf gemeenten in 2007 drie jaar de tijd om iets te doen aan de enorme prijsverschillen in de bouwleges.

Ze waarschuwde dat het Rijk anders zou ingrijpen. Wat die belofte drie jaar
later waard is, is volstrekt onduidelijk. Weliswaar wil de SP maximumtarieven,
maar het CDA en de VVD geven de minister in elk geval nog een paar weken
respijt. Eerst willen ze weten of de analyse van Vereniging Eigen Huis (VEH)
hout snijdt. De verenigde woningbezitters concludeerden vorige week dat het
probleem met de verschillen nog altijd actueel is. Op beterschap rekent VEH ook
niet, ondanks de invoering van de omgevingsvergunning per 1 oktober. Cramer
(PvdA) hoopte drie jaar geleden nog dat de verschillen tussen bouwleges met deze
ene vergunning voor een bouwproject als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen.
Betty de Boer, kersvers Kamerlid van de VVD kent het ultimatum van Cramer niet.
Wel laat ze in een reactie weten, dat ze te grote verschillen tussen leges
onacceptabel vindt. “Juist nu moeten we maatregelen nemen die de bouwproductie
stimuleren.” Ingrijpen vanuit het Rijk acht ze dit keer zeker niet uitgesloten.
Helemaal niet als er een centrumrechts kabinet komt. De Boer: “Niet dat er iets
in het regeerakkoord over bouwleges zal staan, maar rechtse partijen snijden nou
eenmaal makkelijker in overheidsinkomsten.” De VVD’er spreekt uit eigen
ervaring. “Als Raadslid in Groningen ergerde mijn partij zich er ook aan dat de
bouwleges elk jaar stegen. Door een links stadsbestuur kwam het echter nooit van
oplossingen.” Bouwend Nederland pleit wederom voor het afschaffen van leges voor
bouwactiviteiten. Dit keer per 1 oktober, omdat er dan “sowieso” een hoop
vergunningvrij mag worden gebouwd. “We vrezen dat de overige vergunningen
gebruikt zullen worden om het verlies aan inkomsten te compenseren.”

Reageer op dit artikel