nieuws

Bedrijven in de waterbouw in de knel

bouwbreed

De overheid moet het aanbestedingstempo opvoeren voor de uitvoering van achterstallig onderhoud aan vaarwegen en voor verbetering van de natte infrastructuur


Dat stellen de Vereniging van Waterbouwers, de Vereniging van Zand- en Grindschippers en de Nederlandse Vereniging van Zandhandelaren. Hun achterban klaagt zijn nood nu de hoeveelheid werk in de waterbouw slinkt. Voor de handelaren en transporteurs van zand en grind betekent dat eveneens minder werk. Door minder grond- weg- en waterbouwwerken zou de zandhandel 20 procent zijn geslonken.
Adviseur juridische zaken van de Vereniging van Waterbouwers Fay van Dongen constateert dat een aantal onderhoudsprojecten die het kabinet eind 2008 aankondigde ter stimulering van de markt weliswaar worden uitgevoerd, maar dat tegelijk regulier onderhoud wordt uitgesteld.
Zij signaleert ook dat veel plannen die waterschappen, gemeenten en provincies ter stimulering van de economie in de markt zetten, niet worden aanbesteed. Ook worden plannen die wel zijn aanbesteed, weer ingetrokken. “De afgelopen weken zijn”, memoreert zij, “kort voor het bestedingsmoment en zelfs na aanbesteding, enkele grote waterbouwwerken met veel aanvoer van ophoogmateriaal van de markt gehaald.”

Afspraken

Ten aanzien van het programma Ruimte voor de Rivier herinneren de drie organisaties aan de afspraken met Rijkswaterstaat over een tijdige aanbesteding van werk. Ze hopen dat dit betekent dat grote werken zoals het afgraven van stukken uiterwaard nu snel op de markt komen.
Oplossing van knelpunten voor de binnenvaart stimuleert het transport over water. Dat moet de verschillende overheden ook aan het hart gaan, menen de belangenbehartigers.

Reageer op dit artikel