nieuws

‘Architectuur sneeft in dbfmo-contract’

bouwbreed

De architectonische kwaliteit is in dbfm(o)-contracten slecht geregeld, stelt de BNA. De architectenbond roept de politiek op tot ingrijpen.

Het kabinet Balkenende onthield de Tweede Kamer informatie over de gebleken tekortkomingen op architectonische terrein in dergelijke contracten, meent de bond. Aanleiding om aan de bel te trekken is de vrees dat de Kamer als gevolg hiervan de problemen onvoldoende onderkent.
In zijn voortgangsrapportage ‘Minder geld, meer prestatie’ meet het kabinet de financiële voordelen breed uit maar rept het met geen woord over de kwalitatieve tekortkomingen, klaagt de BNA. De overheid heeft zich voorgenomen dbfm(o) een vlucht te geven. Reden temeer voor de bond om aan te dringen op verbetering van de praktijk.
Onderzoek van de TU Eindhoven bracht problemen aan het licht met de kwaliteitsborging in dbfmo-contracten, aldus de bond. Uit het onderzoek blijkt dat “ondanks de vaak veelbelovende ambities van de opdrachtgever, een vertaling daarvan in de weging van het kwaliteitscriterium ontbreekt”. Met andere woorden, de kwaliteitswens van de opdrachtgever wordt onvoldoende beloond. Dat stimuleert de opdrachtnemer niet te streven naar optimale kwaliteit.
De BNA bepleit een betere regeling voor de kwaliteitsborging in de procedures voor de aanbesteding. Om de concurrentie op kwaliteit tussen aanbieders te bevorderen, is een afzonderlijke fase in de procedure in te lassen waarin de prijs wordt vastgezet. De bond suggereert ook een groter deel van het werk onder architectuur uit te voeren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels