nieuws

Almere wil schaalsprong in regeerakkoord

bouwbreed

Almere moet een hoofdrol krijgen in het nieuwe ruimtelijke ordeningsbeleid. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders van de stad in Flevoland.

In een open brief aan informateur Ivo Opstelten pleit het college ervoor de
zogeheten schaalsprong van Almere tot nationaal project te verklaren en op te
nemen in het nieuwe regeerakkoord. Almere reageert op het voornemen om de
ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat samen te voegen in één ministerie
van Ruimte. De gemeente wil dat de belangrijkste gebiedsontwikkelingen expliciet
in het regeerakkoord worden benoemd.

De schaalsprong van Almere, waarbij wordt uitgegaan van een groei van 60.000
inwoners en 100.000 nieuwe banen, hangt nauw samen met impulsen voor het
Markermeer en IJmeer en met investeringen in de IJmeerlijn tussen Almere en
Amsterdam. “Als dat in het regeerakkoord wordt benoemd, ontstaat voor Almere
zicht op een goede verbinding tussen het oude en het nieuwe land”, schrijft
burgemeester Annemarie Jorritsma aan Opstelten.

Reageer op dit artikel