nieuws

Acadis onderzoekt stuwen en sluizen Rijn-Lekroute

bouwbreed

Arcadis bekijkt de staat en het functioneren van drie sluis- en stuwcomplexen in de Neder Rijn en Lek

Voor deze klus in opdracht van Rijkswaterstaat rekent het ingenieursbureau
circa 1,5 miljoen euro. De studie betreft de complexen in Driel, Amerongen en
Hagestein. Het complex in Driel wordt ook wel ‘de kraan van Nederland’ genoemd.
De stuw regelt in belangrijke mate de waterhuishouding in Noord-Nederland en het
IJsselmeer. De andere twee te onderzoeken objecten regelen de waterstand in het
Amsterdam-Rijnkanaal. Arcadis zal onder meer uitzoeken of, en zo ja hoe, de
beschikbaarheid voor de scheepvaart van de Rijn-Lekcorridor dient te worden
verbeterd.

Reageer op dit artikel