nieuws

Zonnig beeld markt ondergrondse infrastructuur

bouwbreed

De markt voor ondergrondse infrastructuur heeft relatief weinig last van de crisis. Vooral in de productie en aanleg van kabels en leidingen blijft veel werk, constateert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Onderzocht werden de trends op de markt voor ondergrondse infrastructuur en grondwaterbeheer. Dat gebeurde in opdracht van brancheorganisatie Bouwend Nederland. De jaarlijkse omzet op deze markten ligt rond de 1,8 miljard euro.
Dit jaar en volgend jaar zou de omzet in het segment kabels en leidingen licht dalen: in totaal 3 procent. Vergeleken met de vorige recessie aan het begin van deze eeuw zijn de gevolgen van de crisis daarmee “zeer beperkt”, stelt het instituut. In de sector grondboringen en bronbemalingen is de terugval groter. De reden: dit werk heeft een sterkere relatie met de b&u-nieuwbouw (bijna de helft van het werk). Het gedeelte dat gww is gerelateerd, draait wel volop door.
Ook de kabel- en leidingaanleg is deels aan de woning- en utiliteitsbouw gerelateerd, erkent het EIB. Maar hier staan tegenover de verminderde aantallen nieuwe gebouwaansluitingen grote investeringen in het nationale gasnetwerk een ook een lichte groei van de investeringen in de nutssector.
Voor de middellange en lange termijn kan de op de ondergrond georiënteerde branche over de hele linie rekenen op extra werk. Tussen 2011 en 2015 zal de productie in de sector kabels en leidingen met gemiddeld 2 procent per jaar groeien. Dat maakt het EIB op uit de verwachte investerings- en vervangingsopgave. Bij “snel economisch herstel, sterke aandacht voor verduurzaming van de energievoorzieningen en een voortvarende aanpak van de vervangingsopgave” kan de groei oplopen tot 4 procent per jaar. Bij de grondboringen en bronbemalingen is voor de periode 2011-2015 de verwachting een herstel gelijk opgaand met het herstel van de totale bouwproductie. De groei moet dan vooral komen van de b&u. De gww-gerelateerde bronbemaling kan op een stabiel niveau blijven.
Het verwachte stijgende marktvolume biedt volgens de onderzoekers kansen aan alle typen bedrijven in beide sectoren. Wel signaleert het EIB bij opdrachtgevers een tendens van schaalvergroting en toenemende openbare aanbesteding, ten koste van de enkelvoudige onderhandse aanbesteding.

Reageer op dit artikel