nieuws

‘Verplicht het aflossen van de hypotheekschuld’

bouwbreed

Huizenbezitters moeten hun hypotheekschuld verplicht aflossen binnen dertig jaar. Het nieuwe kabinet krijgt dat advies van drie adviesraden van het rijk.

“Verplicht aflossen kan de vastzittende woningmarkt op korte termijn helpen”,
verklaart Dick Hamhuis, één van de opstellers van het rapport: “Banken zullen
eerder hypotheken verstrekken. Nadelen voor de woningbouwproductie zie ik niet.”
Hamhuis vertegenwoordigt de VROM-raad, de Raad voor Infrastructuur en de Raad
voor het Landelijk Gebied. Zij brachten gisteren een gezamenlijk advies uit. Een
annuïtair hypotheeksysteem is volgens Hamhuis één van de belangrijkste adviezen.
Het plan dat huizenbezitters hypotheekschulden dwingt af te lossen, kan volgens
hem omvangrijke bedragen in het laatje van het nieuwe kabinet opleveren. Hoe
omvangrijk weet Hamhuis niet. “Dat hebben we nog niet uitgerekend. Dit sommetje
valt ook lastig te maken, omdat er veel soorten hypotheken zijn. Een en ander
hangt ook af van de invulling die een kabinet aan ons voorstel geeft.” Het plan
kan worden beschouwd als een alternatief voor aanpakken van de
hypotheekrenteaftrek, meent Hamhuis. “Daar nu aan sleutelen, is onverstandig.
Dat hebben we geleerd van de Zweedse woningmarkthervorming in 1991. Toen de
aftrek daar beperkt werd, stortte de huizenmarkt vier jaar in en kelderden de
prijzen.” Op termijn moet het systeem van hypotheekrenteaftrek wel aangepast
worden, benadrukt Hamhuis.

De VVD heeft altijd hardop uitgesproken pal voor de hypotheekrenteaftrek te
staan. Hamhuis denkt dat dit idee op meer sympathie van liberalen kan rekenen.
“In hun verkiezingsprogramma heb ik hierover niets kunnen lezen.” Hoe de VVD
tegen het voorstel aankijkt, is onduidelijk. De PvdA wil tijdens de formatie
niet ingaan op het voorstel dat een “belangrijk thema is”. Bouwend Nederland en
de Vereniging van Nederlandse Banken waarschuwen voor losse flodders. “Onderzoek
eerst de gevolgen op het consumentenvertrouwen.”

Reageer op dit artikel