nieuws

Tijd voor studie naar maatschappelijke kosten arbeidsongevallen

bouwbreed

Enkele weken geleden viel mij de eer te beurt om te mogen spreken op het VCA Actueel congres 2010

Dat was een leerzame bijeenkomst. In de wereld van de veiligheidscertificering wordt niet stil gezeten, zo bleek. En dat is maar goed ook, want in de bouw is het jaarlijkse aantal ongevallen nog altijd hoog: meer dan 8.000 bouwwerknemers kregen in 2008 een ongeval met verzuim tot gevolg. Natuurlijk, er is in de afgelopen decennia een enorme stap gezet. De kans dat een bouwwerknemer een ongeval krijgt schommelt al jaren rond de 5 procent, terwijl die kans in de jaren 70 twee keer zo hoog was. Een verdere reductie van die kans lijkt er vooralsnog niet in te zitten.
Het aardige van zo’n congres is dat je ook geluiden opvangt uit andere branches. Zo liet een toehoorder uit de petrochemische industrie weten dat hij de bouw niet erg ambitieus vond als het ging om het verder terugdringen van arbeidsongevallen. Als hij de bouwstatistieken losliet op zijn petrochemische bedrijf, dan kwam hij tot de slotsom dat het werkelijke aantal ongevallen bij hem slechts een fractie daarvan was.
Dat de bouw een relatief gevaarlijke bedrijfstak is om in te werken, is alom bekend. Dat is overal op de wereld hetzelfde. Toch is het aardig om bedrijfsongevallen eens te bezien vanuit een economische invalshoek. Bedrijfseconomisch is het verzuim dat volgt op een ongeval veruit de belangrijkste kostenpost. Dat verzuim was in 2008 gelijk aan 1200 manjaren ter waarde van ongeveer 70 miljoen euro. Gerelateerd aan de totale arbeidscapaciteit betreft het ongevallenverzuim ongeveer 0,75 procent. Met andere woorden: als bouwwerkgevers alle arbeidsongevallen zouden weten te voorkomen, dan besparen ze drie kwart procent op hun arbeidskosten. In dat licht bezien kan ik me nauwelijks voorstellen dat er voor bouwbedrijven een grote financiële prikkel bestaat om eens flink te gaan investeren in extra arbeidsveiligheid. Anders gezegd: als we het met z’n allen veiliger willen, dan moet dat door middel van regelgeving en certificering, of door technologische vooruitgang.
Dat arbeidsongevallen in bedrijfseconomisch perspectief geen grote kostenpost vormen, wil overigens nog niet zeggen dat ze er voor de samenleving als geheel niet toe doen. Bezien we ze in het perspectief van de welvaart van de hele maatschappij, dan zijn er veel meer kostenposten te benoemen dan alleen de verzuimkosten. Een studie naar de maatschappelijke kosten van arbeidsongevallen in de bouw zou veel inzicht kunnen bieden. Het wordt tijd dat zo’n studie wordt uitgevoerd.

Economisch Instituut voor de Bouw

Reageer op dit artikel