nieuws

Staedion steunt verzet tegen verhoging leges

bouwbreed

Woningcorporatie Staedion in Den Haag noemt de plannen voor verhoging van de bouwleges in de stad ‘buitenproportioneel’.

Hiermee sluit zij zich aan bij het verzet vanuit het regionale bedrijfsleven.
Volgens Staedion is de verhoging 81 procent. De corporatie waarschuwt dat
sociale woningbouw hierdoor duurder wordt “terwijl corporaties vaak al bouwen
met een onrendabele top”. Directeur Willem Krzeszewski vindt het niet reëel om
in tijden van teruglopende bouwproductie de legesinkomsten op hetzelfde niveau
te willen handhaven. “In een periode van minder aanvra-gen, is er bovendien ook
minder werk voor de gemeentelijke organisatie. De gemeente moet het goede
voorbeeld geven en de tering naar de nering zetten.” De gemeenteraad behandelt
het voorstel vandaag.

Reageer op dit artikel