nieuws

Proeven bouwplantoetsing lopen vast

bouwbreed

De experimenten met nieuwe, private vormen van bouwplantoetsing komen niet van de grond.

Gemeenten en bouwbedrijven haken af in crisistijd, zo luidt de verklaring van
minister Van Middelkoop (wonen). Omdat het beperkt aantal overgebleven,
versoberde, proeven geen verantwoorde conclusies zal opleveren, zoekt hij naar
nieuwe projecten en deelnemers. In een brief aan de Tweede Kamer pleit de
minister voor een bestuurdersconferentie die het ontspoorde project weer op de
rails dient te zetten. De experimenten werden in de herfst van vorige jaar
aangekondigd. Eind 2011 moet de eindevaluatie plaatsvinden. Of die deadline
gehaald wordt is onduidelijk. Ja, denken Gert-Jan van Leeuwen, directeur van de
Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland en Pieter Clerx van Bouwend
Nederland. Als er al vertraging optreedt, komt dat volgens beiden vooral door
oud-minister Van der Laan. “Hij zag niets in de privatiseringstendens en trapte
op de rem. “In april van dit jaar kwam hij pas met een signaal over de
financiering van de projecten”, aldus Van Leeuwen. Dat projecten niet doorgaan,
is vooral een kwestie van geld. Initiatiefnemers blijven daardoor afwachtend,
één proef met acht bouwprojecten wordt zelfs teruggebracht naar drie.
Beleidsmedewerker Clerx: “Het uitvoeren van de experimenten kost tijd en geld.
Zo moet een aannemer twee mensen een half of een heel jaar voor een proef
inzetten. De tijdgeest (economische crisis, red) is daar nu niet naar. Alles wat
er nu binnenkomt bij bouwbedrijven hebben ze aan de andere kant hard nodig. We
doen wat we kunnen.”

Kwaliteitsborging

Van Leeuwen vindt dat Bouwend Nederland iets te makkelijk roept dat de
proeven bouwbedrijven nu niet uitkomen. “Juist de bouwsector wil andere vormen
van kwaliteitsborging. Dan mag ze wat mij betreft iets meer initiatief tonen.”
Maar, niet alleen bij aannemers nam de bereidheid om deel te nemen aan proeven
af. Bij een gepland experiment in Rotterdam was het de gemeente die het af liet
weten. Van Middelkoop zegt de partijen die afhaakten overigens te begrijpen. De
regering onderzoekt al jaren of de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van
bouwprojecten meer bij de sector zelf kan worden gelegd. Hoog tijd voor
duidelijkheid waarschuwt Van Leeuwen. “De richtingloosheid wordt riskant. Als
niemand zich verantwoordelijk voelt, gaat het ook op uitvoeringsniveau mis.”

Reageer op dit artikel