nieuws

Praktijkgericht onderwijs ligt goed op arbeidsmarkt

bouwbreed

Jongeren die een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs hebben behaald via de praktijkgerichte beroepsbegeleidende leerweg (bbl) doen het relatief goed op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

De bbl leidt leerlingen van onder meer technische studies zoals bouwkunde, elektrotechniek of installatietechniek op in de praktijk. De leerlingen gaan in dienst bij een leerbedrijf en worden begeleid door een ervaren collega, de zogeheten leermeester. Naast hun praktijkopleiding, krijgen ze wekelijks een dag theorielessen aan een streekschool.
Afgestudeerden met een diploma dat ze via de beroepsbegeleidende leerweg hadden behaald, konden in de meeste gevallen direct aan de slag, zo meldt het onderzoek met de titel MBO-diploma in tijden van crisis. Aan het onderzoek deden 3200 jongeren mee van uiteenlopende studierichtingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs.
Hun collega’s die een vergelijkbaar diploma hadden behaald via de schoolse beroeps opleidende leerweg (bol) hadden meer moeite met het vinden van werk. Gemiddeld kostte het hen twee weken om aan de slag te raken. Een verklaring voor het verschil kan zijn dat de praktijkervaring van de bbl-leerlingen bij sollicitaties de doorslag geeft.
Ondanks dat werkgevers doorgaans tevreden zijn over het niveau van de bbl-gediplomeerden, ondervinden leerlingen vaak moeite om een leerwerkplek te vinden. De reden hiervan is dat bedrijven door de economische crisis minder vaak bereid zijn leerlingen op te leiden. Dit heeft tot gevolg dat mbo-studenten geregeld noodgedwongen kiezen voor de beroepsopleidende leerweg.

Recessie

ROA adviseert om de beroepsbegeleidende leerweg ook tijdens een recessie in stand te houden. “Een anticyclische subsidie aan bedrijven zou hierbij kunnen helpen”, stelt de organisatie. “In tijden van economische bloei de subsidie verlagen om in tijden van economische malaise de subsidie te verhogen zal een stabieler aanbod van bbl-leerplaatsen kunnen garanderen.”
Jongeren die na het afronden van hun middelbare beroepsopleiding er niet in slagen een baan te vinden, besluiten vaak door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs. Soms gaat het hierbij om leerlingen die onvoldoende in hun mars hebben om een hogere studie af te ronden, zo waarschuwt ROA.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels