nieuws

Pensioenfonds zakt door ondergrens

bouwbreed

Bpf Bouw heeft zijn dekkingsgraad enkele procentpunten moeten verlagen omdat Nederlanders steeds ouder worden.

Mede daarom is het pensioenfonds voor de bouw inmiddels door de kritische
ondergrens gezakt. Bpf Bouw noteerde in juni een dekkingsgraad van 101,5
procent, terwijl minstens 104,5 procent vereist is. De dekkingsgraad geeft aan
in hoeverre een pensioenfonds in staat is om aan de toekomstige verplichtingen
te voldoen. Het Actuarieel Genootschap komt dit jaar met een nieuwe
sterftetabel. Daaruit zal blijken dat Nederlanders steeds ouder worden. In
afwachting daarvan heeft Bpf Bouw in februari van dit jaar de voorziening voor
pensioenverplichting alvast met 4 procent verhoogd, resulterend in een lagere
dekkingsgraad. Dat meldt het bestuur van het pensioenfonds in het jaarverslag
over 2009.

Ouder

Doordat Nederlanders en dus ook de pensioendeelnemers steeds ouder worden,
moeten pensioenfondsen meer geld aanhouden om de pensioendeelnemers uit te
kunnen betalen. In september vorig jaar dacht Bpf Bouw nog uit de problemen te
zijn. In die maand was de dekkingsgraad 112 procent. Het pensioenfonds had vorig
jaar profijt van de stijgende rente en stijgende beurskoersen. Het pensioenfonds
lukte het vorig jaar niet de pensioentegoeden van de deelnemers volledig te
indexeren. Daarvoor is het pensioenfonds te kwetsbaar. Als de dekkingsgraad
onder de kritische grens blijft, zal het fonds naar alle waarschijnlijkheid
beperkt de pensioentegoeden ophogen. Van het verlagen van de pensioentegoeden is
geen sprake, blijkt uit het jaarverslag. Pas als de dekkingsgraad onder de 92
procent zakt, zal Bpf pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen gaan korten.
Door de crisis zag het fonds het aantal actieve deelnemers in 2009 met ruim
12.000 dalen naar 198.000 (-5,8 procent). Het aantal bouwbedrijven daalde met
533 naar 14.500.

Reageer op dit artikel