nieuws

Opmetselen bouwmuren kan uitblijven

bouwbreed Premium

Opmetselen bouwmuren kan uitblijven

De ‘bouwrups’ garandeert bij een groot onderhoudsproject in Tilburg een optimale aansluiting van dak en gevel.

Met het luchtdichte maatproduct kon het kostbare opmetselen van bouwmuren ter
plaatse van de woningscheidende wanden achterwege blijven. Voor het
renovatieproject in de Zuid-Tilburgse wijk Broekhoven levert producent Coolag
Hamar circa tweeduizend ‘gevelrupsen’. Inmiddels zijn zestig woningen voorzien
van de gepatenteerde tochtstrip. Het sluitlichaam wordt hier toegepast bij alle
woningscheidende delen. Omdat besloten was het bestaande dakbeschot te
handhaven, zagen de partijen zich gesteld voor grote (isolatie)technische
uitdagingen. Het oorspronkelijke voorstel van architectenbureau ‘De Loods’
voorzag erin de bestaande woningscheidende muren op te metselen tot bovenkant
van het nieuwe dakbeschot. Op het metselwerk – tussen de panlatten – zou nog een
aparte strook van 40 millimeter dikke laag minerale wol moeten worden
aangebracht. De gemeente Tilburg had dit detail al goedgekeurd. Het zoeken was
vervolgens naar een oplossing voor een aansluitdetail ter hoogte van de
woningscheidende muren. “Met de voorgestelde maatregelen moest het dak meer dan
100 millimeter worden verhoogd waardoor diverse aansluitingen opnieuw moesten
worden ontworpen. Uiteindelijk bleek de bouwrups een kwalitatief beter,
goedkoper en sneller alternatief”, aldus projectleider Martijn Huberts van
Weijers Eikhout, het dakdekkersbedrijf uit Asten dat de afdichting aanbrengt. De
bouwrups, een luchtdicht bouwlichaam voor hellende daken, bestaat uit een kern
van minerale wol en is aan de onderzijde voorzien van een dampdichte folie. Aan
de bovenzijde bevindt zich een drielaagse membraamfolie.

Brandoverslag

De alternatieve oplossing moest eveneens voldoen aan de – aangescherpte –
wbdbo-eis (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) van 60 minuten en
minimaal gelijkwaardig zijn aan het reeds goedgekeurde plan. Het Utrechtse
Bureau Nieman rekende de alternatieve oplossing door en kwam tot de conclusie
dat met de bouwrups het kostbare opmetselen van de bouwmuur achterwege kon
blijven. Het 100 millimeter dikke element wordt met overmaat aangebracht tussen
de dakelementen en tussen bouwmuur en panlatten.

Besparing

Behalve dat hij een veilig alternatief is, levert de bouwrups ook forse
tijdwinst op. Huberts schat haar op circa drie uur per woning. “We hebben nu de
eerste projecten uitgevoerd en het werkt perfect. Een groot voordeel is dat dit
product op maat en in elke gewenste vorm kan worden geleverd.” In Tilburg zijn
de rechthoekige strips 900 millimeter lang, 200 millimeter breed en 100
millimeter hoog. Breedte en hoogte worden in het werk ingemeten. De bouwrups
wordt direct na het plaatsen van de dakelementen aangebracht. “In tegenstelling
tot glaswol en folie kunnen we dit product van onderaf direct met de latten
aanbrengen. Het werkt sneller en gemakkelijker. Per woning vergt het slechts een
half uur werk.” De renovatie van de in totaal 165 woningen geschiedt in opdracht
van Wonen Breburg. Bouwbedrijf Moonen uit Den Bosch zorgt voor de uitvoering.

Reageer op dit artikel